Římskokatolická farnost - děkanství

MNICHOVO HRADIŠTĚ

Farní obvod Mnichovo Hradiště - Pravidelné aktivity

Farní kavárna

Farní kavárna je termín, který označuje setkání mezi věřícími naší farnosti, kteří se scházejí převážně po nedělní mši, aby si spolu popovídali, posilnili své vzájemné vztahy a zároveň se podělili o své názory a nápady. Tato setkání obvykle probíhají v nově zrekonstruované KOČÁROVNĚ, v bývalém hospodářském objektu, který sloužil k uskladnění  vozů a kočáru.

Cílem je vytvořit přátelskou atmosféru pro setkání věřících naší farnosti u kávy, ale i těch, kteří  ještě  nenašli cestu na bohoslužbu, ale rády se věřícími lidmi potkají po jejím skončení.  Ke kávě je se nabízí cokoliv sladkého či slaného k zakousnutí, dle toho co si farníci donesou. DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK na kávu a režii Kočárovny můžou návštěvníci přispět do kasičky.

Naše farní kavárna slouží jako centrum komunity a poskytuje věřícím ale i široké veřejnosti příležitost k vzájemné podpoře, navazování kontaktů a rozvoji vztahů. Tyto setkání slouží k šíření náboženského učení a k rozvoji duchovního života rodin i jednotlivců.

 

V některých případech může naše farní kavárna zahrnovat aktivity jako například hry, diskuse nebo vzdělávací programy. Tyto aktivity jsou navrženy tak, aby poskytovaly účastníkům příležitost k výměně názorů a k rozvoji jejich duchovního života.

 

Nedělní farní kavárna se často stává místem, kde se lidé mohou setkat a spojit s ostatními, kteří sdílejí stejné náboženské názory a hodnoty. Tyto setkání poskytují věřícím příležitost k rozvoji duchovního života a k vytvoření silnějších vazeb s ostatními členy svého společenství.
 
Všichni jste srdečně zváni!

Setkání mladých rodin s dětmi

Naše setkání je každou první neděli v měsíci ve farních prostorách v tzv. Kočárovně.
 
Setkávání rodin s dětmi v křesťanském duchu:
 • jsou skvělou příležitostí k navázání bližších kontaktů pro rodiče i děti z farnosti
 • slouží hlavně jako příležitost k rozvoji a podpoře duchovního života
 • mohou pomoci rodině žít podle křesťanských principů v každodenním životě
 • čas pro společnou modlitbu – mohou posílit rodinné vazby i celou farnost
 • umožňuje pořádání dalších akcí křesťanských rodin, jako např. společné táboráky, výlety, atd…
Naše společenství zahrnuje:
 • společnou modlitbu
 • duchovní písničky s kytarou
 • čtení úryvku z bible a krátké zamyšlení případná diskuze
 • jednoduché aktivity pro děti
 • sdílení toho, co která rodina aktuálně prožívá
 • sdílení víry, duchovní rozhovory
 • drobné pohoštění, které si skupina zajistí
 • duchovní slovo otce Pavla Macha (koncept setkávání se může průběžně trochu měnit, podle požadavků scházejících se rodin)

Biblické hodiny každou středu

Každou středu od 19h probíhají ve farních prostorách tématické večery nad Biblí za účasti zdejšího kněze.

Přejít nahoru