Římskokatolická farnost - děkanství

MNICHOVO HRADIŠTĚ

Farní obvod - Mnichovo Hradiště

Dějiny a současný vývoj

Menu

farní kostel sv. Jakuba

O místu:

Na původním místě stál gotický kostel, který byl vystavěn společně se založením města. Později byl vystavěn současný kostel v letech 1726–27. Budova je barokní, obdélná, jednolodní se západní věží. Presbytář je sklenut křížem, sakristie s lunetami. V lodi kostela je valená klenba a její vrchol byl odstraněn a nahrazen dřevěným stropem.

Interiér: hlavní oltář je vyroben od mistra truhláře J. Flehera s obrazem sv. Jakuba od autora J. Hertla z Turnova. Po stranách sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha, jejichž autorem je kosmonoský J. Jelínek. Dva boční oltáře jsou baldachýnové, rokokové z roku 1764. Obraz Panny Marie z roku 1735. Kazatelna pochází z roku 1736 a křtitelnice z roku 1776. Z venkovní strany jsou náhrobní kameny hraběnky Františky z Ehrentalu a Vincence Valdštejna.

Vedlejší fara je barokní.

kostel Narození Panny Marie (Klášter Hradiště n/J)

O místu:

Kostel Narození Panny Marie je jednolodní stavba s věží v západním průčelí. V severní stěně lodi je zazděn raně gotický portál se zdobeným tympanonem v „cisterciáckém“ stylu. V kostele jsou údajně dochovány dva ryté gotické náhrobky zdejších opatů Pavla a Mikuláše.

V jižní stěně zazděno také několik zajímavých náhrobníků. Kolem kostela ohrazení bývalého hřbitova.

Odborníci se neshodují na nejstarší historii kostela – podle jedněch jde v základě o raně gotickou stavbu původního laického chrámu na předpolí kláštera, podle jiných byl založen až kolem roku 1560 a portál zde byl použit druhotně. Každopádně přinejmenším byl v té době goticko-renesančně přestavěn. V 19. stol. doplněn novogotickou věží, která nahradila starší samostatně stojící zděnou zvonici.

Pod kostelem kamenná socha sv. Jana Nepomuckého na hranolovém podstavci – hodnotná barokní práce z doby kolem roku 1730.

 

Přejít nahoru