Římskokatolická farnost - děkanství

MNICHOVO HRADIŠTĚ

Farnost - Loukov

Menu

farní kostel Nejsvětější Trojice

O místu:

První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1352, ale již kolem roku 1200 vznikla u řeky Jizery slovanská osada zvaná Lúka. Toto původní pojmenování vzešlo od okolní rozlehlé luční krajiny. Později byla osada přejmenována na Loukov.

Zajímavostí obce je gotickorenesanční kostel. Ten byl postaven na místě původního kostela datovaného od 14. století. V roce 1819 objekt stihl požár, v roce 1836 byl obnoven. Z té doby pochází novorománská věž. V interiéru je umístěna cínová křtitelnice z roku 1582. U kostela se nachází novogotická hrobka knížat Rohanů, majitelů sychrovského panství, z roku 1836, kterou nechala vybudovat z odkazu kněžna Berta z Rohanu.

V Loukově také najdeme památky lidové roubené architektury z období 17. až 18. století. Jednou ze zajímavých staveb je statek Šonských se špejcharem, č.p. 27. Jsou zde také dvě zajímavé sochy světců, socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1779, socha sv. Josefa z roku 1898, kříž se zlaceným korpusem Ukřižovaného Krista z roku 1892.

kostel sv. Bartoloměje (Sezemice)

O místu:

Nejstarší zmínka o kostele sv. Bartoloměje je z roku 1352, kdy podací právo měla johanitská komenda křížovníků Svatomářských v Dubu. Kostel je uváděn jako farní, odváděl 6 grošů, farnost tedy patřila spíše k menším. Farnost v Sezemicích za husitských válek zanikla a nebyla již obnovena. Tehdy vlastnil panství dubské se Sezemicemi husitský hejtman Jan Čepek ze Sán. Po husitských válkách byly Sezemice drženy k panství Frydštejsnkému, koncem 5. století k Maloskalskému. K roku 1547 jsou Sezemice uvedeny mezi konfiskáty majetku Adama z Vartmberka. Po polovině 16. století získali Vartemberkové svůj majetek zpět. Sezemice připadly při dělení majetku mezi Vartmberky k svijanskému panství, které začátkem 17. století přešlo na Jáchyma Ondřeje Šlika. V Sezemicích se v 16. století scházely tajně Čeští bratří v soukromých domech. Sezemický kostel byl administrován farařem z Loukova, kde nechal hrabě Šlik v roce 1610 vystavět kostel nový. Do kostela v Sezemicích daroval hrabě Šlik měděnou nádobu se svým erbem. Po bitvě na Bílé hoře bylo panství Šlikovi zkonfiskováno a koupili jej Valdštejnové. Po třicetileté válce byl filiální kostel v Sezemicích spravován nejprve farářem z Mnichova Hradiště a od roku 1671, kdy fara sezemská zanikla a byla obnovena za války opuštěná fara v Loukově, až do konce 20. století farářem z Loukova. Nyní je farnost spravována opět z Mnichova Hradiště.
Současná barokní podoba kostela je z přestavby, která byla ukončena v polovině 19. století. Ke kostelu náležela dřevěná zvonice z roku 1666, která byla v roce 1853 zbořena a zvony umístěny do nové věže, včleněné do západní části lodi.
Kostel sv. Bartoloměje byl v posledních 10-ti letech za zájmu místních občanů opravován a hlavně dík značné finanční pomoci obce, i dotací poskytnutých ze Středočeského kraje, tak dnes patří k nejupravenějším v Pojizeří.

Přejít nahoru