Římskokatolická farnost - děkanství

MNICHOVO HRADIŠTĚ

Farnost - Všeň

Menu

farní kostel sv. Filipa a Jakuba

O místu:

První křesťanský stánek nahradili zde Markvarticové – páni ze Všeně – na počátku 14. století novým gotickým kostelem, jehož sakristie a velkolepý presbytář se i po rozsáhlých přestavbách za Jaroslava z Vartmberka v r. 1595 a za Rohanů po požáru z r. 1832 zachovaly dosud, kdy jsou součástí stávající trojlodní novogotické dominanty středního pojizeří a Českého ráje.

V letech 2001–2002 byla provedena vnější obnova z daru mecenáše Bohuslava Jana Horáčka. Dne 4. května 2002 dílo požehnal arcibiskup Karel Otčenášek. Současně požehnal též prapor a znak obce (z roku 1993) a Pomník milénia (z roku 2000).

Kostel, který slouží především svému posvátnému účelu, je i vyhledávanou hudební síní.

Celý kostel obklopuje obecní hřbitov. Práh kostela se nachází ve výšce 286,68 m.n.m. a od prahu až ke špičce věže je to přesných 36,4 m.

Přejít nahoru