Římskokatolická farnost - děkanství

MNICHOVO HRADIŠTĚ

Farnost - Kněžmost

Menu

farní kostel sv. Františka z Assisi

O místu:

Farní kostel sv. Františka z Assisi (= Františka Serafínského) byl postaven zásluhou zdejších měšťanů, s pomocí císaře Františka I. a hraběte Kristiána z Valdštejna. Základní kámen k němu byl položen 24. července 1838 a svěcení hotového kostela se konalo 3. září 1843. Celý náklad na stavbu obnášel 19833 zlatých a 50 krejcarů.

Kostel je empírová bloková stavba z let 1838–41, obdélná, sálová, bez vyznačeného presbytáře, s hranolovou věží (dokončena 19. května 1841) nad vstupním průčelím, členěným dvěma páry pilastrů, jež nesou trojhranný štít. Mezi pilastry portál vyznačený kladím na volutových konzolách. Boční stěny v omítce bosovány a prolomeny třemi vysokými okny s půlkruhovými záklenky.

Věž má nárožní pilastry. – Vnitřek rozdělen v loď a užší presbytář, mezi nímž a lící zevní stěny vtěsnány z jedné strany sakristie a z druhé oratoř. Stěny členěny pilastry, na nichž rovný strop. Kruchta zděná, rovná, na dvou toskánských sloupech. – Zařízení soudobé, empírové.

Hlavní oltář od Petra Buška ze Sychrova z r. 1843 (posvěcen 18. července téhož roku) ve tvaru pilířové arkády s obrazem Smrti sv. Františka od Antonína Lhoty. Dva boční oltáře téhož typu, P. Marie z r. 1876 a sv. Jana Nep. z r. 1875 (posvěcen 18. června 1875), na němž obraz světce od Josefa Vojtěcha Hellicha. Zajímavé raně barokní varhany z r. 1672, opravené roku 1707 františkány Turnova, o třech travé, s boltcovou ornamentikou.

Zvony bývaly původně tři: První o váze 350 kg s českým nápisem z roku 1840, ulitý od Karla Bellmanna z Prahy; druhý o váze 180 kg, z roku 1843, s českým nápisem, přelitý roku 1909 Arnoštem Diepoldtem v Praze a třetí – umíráček (bez nápisu) o váze 30 kg. Druhý a třetí zvony byly rekvírovány již za první světové války.

Přejít nahoru