Římskokatolická farnost - děkanství

MNICHOVO HRADIŠTĚ

Farnost - Mukařov

Menu

farní kostel sv. Vavřince

O místu:

První písemná zmínka o Mukařovu je z roku 1352. Jeho vznik i vznik vsí Borovice a Vicmanova, které jsou součástí Mukařova, souvisí s prováděnou kolonizací nedalekého cisterciáckého kláštera.
Kostel svatého Vavřince v Mukařově se skládá z lodi z počátku 18. století, která nese již barokní rysy. Ta byla postavena na místě původní lodi dřevěné.
Gotický presbytář je ještě ze 14. století a patří mezi nejstarší v okolí. Loď je dlouhá 17 a široká 7,4 metrů a byla obnovena po požáru 28. června 1866.
Zákristie byla vybudována současně s lodí k severní části presbytáře. Věž kostel nemá, pouze uprostřed střechy je menší věžička pro zvon. I když byla v posledních letech opravena střecha, na opravu stále čeká fasáda kostela i interiér.
V roce 2011 byla opravena část oken.
Jižně od kostela je přízemní roubená fara s valbovou střechou z 2. poloviny 18. století.

Přejít nahoru