Římskokatolická farnost - děkanství

MNICHOVO HRADIŠTĚ

Nedělní ohlášky – 2. neděle velikonoční, 7.4. 2024

„Nedělní o hlášky“

2.neděle velikonoční, 7.4. 2024

–  sbírka z minulé neděle činila 7886 Kč,- Všem dárcům upřímně děkuji.

– zítra v pondělí je slavnost Zvěstování Páně, mše sv. je zde v 18.00 hod.

– připomínám, že za čtrnáct dnů v pátek 19. až 21. dubna se koná víkendovka   pro  děti, je možné se stále hlásit u Jakuba Menznera, tel.: 775 679 002. Informace k této akci     máte na plakátku ve vývěsce.

– děti, které by letos chtěli přistoupit k prvnímu svatému přijímání, ať se   prosím u mě prostřednictvím rodičů přihlásí

– kdo máte čas jste nyní zváni do farní kočárovny

 

Všem přejeme požehnanou neděli. P. Pavel

Přejít nahoru