Římskokatolická farnost - děkanství

MNICHOVO HRADIŠTĚ

Farní ohlášky – 6. neděle v mezidobí 11.2.2024

  • Sbírka z minulé neděle činila 3986 Kč,- Všem dárcům upřímně děkuji.
  • Dnes máme ještě v 15.00 mši sv. v Dolní Krupé.
  • Ve středu nám začíná popeleční středou doba postní, příprava na velikonoční svátky. Ve středu je mše sv. od 17.00 zde v kostele.
  • V době postní se modlíme každý pátek přede mší sv. pobožnost křížové cesty, bohoslužby jsou v kočárovně. Tento pátek začíná bohoslužba již v 16.30, vzhledem k tomu, že pak je v kočárovně další program.
  • Kdo máte čas, jste nyní zváni do farní kočárovny.
Přejít nahoru