Římskokatolická farnost - děkanství

MNICHOVO HRADIŠTĚ

ADVENTNÍ Duchovní obnova ve farnosti Sobotka 2023

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
V sobotu 9. prosince 2023 se konala adventní duchovní obnova, a to tentokrát na faře v Sobotce.
Od 9.30 byla mše sv. v kostele sv. Máří Magdalény, kterou sloužil P. Štěpán SMOLEN, a další slovo jsem si vyslechli na faře.

 

Přejít nahoru