Římskokatolická farnost - děkanství

MNICHOVO HRADIŠTĚ

5. neděle velikonoční 28.4. 2024

„Nedělní o hlášky“

5.neděle velikonoční, 27.4. 2024

–  sbírka z minulé neděle činila 5452 Kč,- Všem dárcům upřímně děkuji.

– v pátek je svátek sv. Filipa a Jakuba

– v úterý od 17.00 zvu na táborák a opékání buřtů na faru

– ve středu 1. května po mši sv. máme první májovou pobožnost. Májové pobožnosti se budou konat v květnu po každé mši sv.

– za týden v sobotu 4. května od 14.00 hod. máme první poutní mši sv. na Klokočce. V neděli 5. května máme od 15.00 hod poutní mši sv. na Všeni.

– rovněž za týden v neděli 5. května od 14.00 se koná pro děti loutkové divadlo ve farní stodole. Všichni jsou srdečně zváni.

– v sobotu 8. června se koná  poutní výlet, prosím zájemce, aby se co nejdříve přihlásili. Plakátek s dalšími informacemi máme na vývěsce, dále na webových stránkách a faceboku.

– kdo máte čas jste nyní zváni do farní kočárovny

 

Všem přejeme požehnanou neděli. P. Pavel

Přejít nahoru