Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB MUKAŘOV U MLADÉ BOLESLAVI, BŘEZINA NAD JIZEROU
od 9. 8. do 29. 10. 2023 - 43. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Středa
9. 8.
Poutní Bohoslužba 18:00
Mukařov - farní kostel sv. Vavřince
Poutní mše
Čtvrtek
10. 8.
Poutní Bohoslužba 15:00
Březina - farní kostel sv. Vavřince
Poutní mše
Pátek
11. 8.
památka sv. Kláry, panny Dnes mše sv. není
Sobota
12. 8.
sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
Neděle
13. 8.
19. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
Pondělí
14. 8.
památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka Dnes mše sv. není
Úterý
15. 8.
slavnost Nanebevzetí Panny Marie Dnes mše sv. není
Středa
16. 8.
sv. Štěpána Uherského Dnes mše sv. není
Čtvrtek
17. 8.
čtvrtek 20. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Pátek
18. 8.
pátek 20. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Sobota
19. 8.
sv. Jana Eudese, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
Neděle
20. 8.
20. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
Pondělí
21. 8.
památka sv. Pia X., papeže Dnes mše sv. není
Úterý
22. 8.
památka Panny Marie Královny Dnes mše sv. není
Středa
23. 8.
sv. Růženy z Limy, panny Dnes mše sv. není
Čtvrtek
24. 8.
svátek sv. Bartoloměje, apoštola Dnes mše sv. není
Pátek
25. 8.
sv. Ludvíka Dnes mše sv. není
Sobota
26. 8.
sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
Neděle
27. 8.
21. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
Pondělí
28. 8.
památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
Úterý
29. 8.
památka Umučení sv. Jana Křtitele Dnes mše sv. není
Středa
30. 8.
středa 22. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Čtvrtek
31. 8.
čtvrtek 22. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Pátek
1. 9.
pátek 22. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci) Dnes mše sv. není
Sobota
2. 9.
sobota 22. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
Neděle
3. 9.
22. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
Pondělí
4. 9.
pondělí 23. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
5. 9.
připomínka sv. Terezie z Kalkaty Dnes mše sv. není
Středa
6. 9.
středa 23. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Čtvrtek
7. 9.
sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka Dnes mše sv. není
Pátek
8. 9.
svátek Narození Panny Marie Dnes mše sv. není
Sobota
9. 9.
sv. Petra Klavera, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
Neděle
10. 9.
23. neděle v mezidobí 15:00
Březina - farní kostel sv. Vavřince
( volná intence )
Pondělí
11. 9.
pondělí 24. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
12. 9.
Jména Panny Marie Dnes mše sv. není
Středa
13. 9.
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
Čtvrtek
14. 9.
svátek Povýšení svatého Kříže Dnes mše sv. není
Pátek
15. 9.
památka Panny Marie Bolestné Dnes mše sv. není
Sobota
16. 9.
sv. Ludmily, mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
Neděle
17. 9.
24. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
Pondělí
18. 9.
pondělí 25. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
19. 9.
sv. Januária, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není
Středa
20. 9.
památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků Dnes mše sv. není
Čtvrtek
21. 9.
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty Dnes mše sv. není
Pátek
22. 9.
pátek 25. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Sobota
23. 9.
památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze Dnes mše sv. není
Neděle
24. 9.
25. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
Pondělí
25. 9.
pondělí 26. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
26. 9.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků Dnes mše sv. není
Středa
27. 9.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze Dnes mše sv. není
Čtvrtek
28. 9.
slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa Dnes mše sv. není
Pátek
29. 9.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů Dnes mše sv. není
Sobota
30. 9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve Dnes mše sv. není
Neděle
1. 10.
26. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
Pondělí
2. 10.
památka svatých andělů strážných Dnes mše sv. není
Úterý
3. 10.
úterý 27. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Středa
4. 10.
památka sv. Františka z Assisi Dnes mše sv. není
Čtvrtek
5. 10.
sv. Faustiny Kowalské, panny Dnes mše sv. není
Pátek
6. 10.
sv. Bruna, kněze Dnes mše sv. není
Sobota
7. 10.
památka Panny Marie Růžencové Dnes mše sv. není
Neděle
8. 10.
27. neděle v mezidobí 15:00
Březina - farní kostel sv. Vavřince
( volná intence )
Pondělí
9. 10.
sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků Dnes mše sv. není
Úterý
10. 10.
úterý 28. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Středa
11. 10.
sv. Jana XXIII., papeže Dnes mše sv. není
Čtvrtek
12. 10.
sv. Radima, biskupa Dnes mše sv. není
Pátek
13. 10.
pátek 28. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Sobota
14. 10.
sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
Neděle
15. 10.
28. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
Pondělí
16. 10.
sv. Hedviky, řeholnice Dnes mše sv. není
Úterý
17. 10.
památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není
Středa
18. 10.
svátek sv. Lukáše, evangelisty Dnes mše sv. není
Čtvrtek
19. 10.
sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků Dnes mše sv. není
Pátek
20. 10.
pátek 29. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Sobota
21. 10.
bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
Neděle
22. 10.
29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE Dnes mše sv. není
Pondělí
23. 10.
sv. Jana Kapistránského, kněze Dnes mše sv. není
Úterý
24. 10.
sv. Antonína Marie Klareta, biskupa Dnes mše sv. není
Středa
25. 10.
slavnost Výročí posvěcení kostela Dnes mše sv. není
Čtvrtek
26. 10.
čtvrtek 30. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Pátek
27. 10.
pátek 30. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Sobota
28. 10.
svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů Dnes mše sv. není
Neděle
29. 10.
Dušičková Mše 15:00
Mukařov - farní kostel sv. Vavřince
( volná intence )