Březina - farní kostel sv. Vavřince

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Kostel sv. Vavřince pochází z přelomu gotiky a renesance.
Přestavěný byl v 16. století a bohužel z části celkem nevkusně a nevhodně zmodernizován. Budova je jednolodní, obdélná a je vystavěna z lomového kamene. Na severní straně přiléhá ke kostelu obdélníková sakristie a oratoř. V západním průčelí je hranolovitá věž, která je takřka široká jako samotná loď. Věž má bedněné patro s točitým schodištěm stanovou střechu, na jižní straně je obdélníková předsíňka
Vnitřek lodi je plochostropý, presbytář sklenut renesanční křížovou klenbou bez žeber, sakristie a oratoř jsou sklenuty valeně s klenutou předsíní.
Kostel sv. Vavřince V Březině nad Jizerou v minulých letech takřka podlehl nájezdům novodobých barbarů. Po několika vloupáních byl kostel obrán i o drobné věci a dokonce i o bohoslužebné textilie.
Po posledním požáru v 19. století byl kostel obnoven za spolupráce knížat z Rohanu a vyzdoben replikami původních bočních oltářů. Ty vyřezal mistr Bušek ze Sychrova. Bohužel i tyto řezbářské práce jsou pryč.
Kostel i přes svůj neutěšený stav zůstává dominantou obce a významnou středověkou památkou.

Místo uskutečnění

50.5497494N, 15.0334075E

Sdílejte info