Solec - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Solci je gotického původu ze 14. století s renesanční, barokní a novogotickou úpravou.
Gotická jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem, sakristií a věží si i přes pozdější úpravy zachovala základní hmotnou stavbu, podstatné části konstrukcí a detailů. Doplněny byly barokní přístavky předsíní a novogotická nástavba věže s novým zastřešením. Jednotlivé fáze úprav jsou patrné na průčelích.
Gotickou podobu si z velké části zachoval presbytář. Zachovaly se původní špalety gotických oken vyzděné z pískovcových tesaných kvádrů a části ostění s pozůstatky červených a bílých nátěrů. Bílé a červené nátěry jsou patrné i na kvádrech opěráků. Gotická okna byla bohužel při pozdějších úpravách narušena odstraněním kružeb a na některých místech i odsekáním části kvádrů na líci fasády. Poškozená místa byla doplentována cihlami a celek byl překryt omítkou. Dodatečně byly upravovány i opěráky. Části u krycích desek a říms byly v souvislosti s jejich výměnou přezděny.
Výrazněji zasáhly pozdější úpravy fasády lodi a sakristie zřízením nových oken. U věže gotizující nástavba horního patra v zásadě navázala na původní charakter fasád, které poznamenala pouze dílčími úpravami. Na gotické části věže se u původních otvorů zachovala ostění, vyzděná z pískovce.
Na průčelích kostela jsou dochovány omítky z několika stavebních fází. Na fasádách lodi, presbytáře a sakristie jsou na mnoha místech dochované a obnovené renesanční sgrafitové omítky. Uprostřed severní stěny lodi je sgrafitové omítce patrný fragment rytého oblouku, který by mohl být lemováním zazděného původního okna.
V současné době je dokončena generální oprava pláště kostela a nyní se pokračuje na pracích ve věži a byly zahájený záchranné práce i v interiéru kostela.

Webové stránky kostela

Místo uskutečnění

50.4742181N, 15.0710233E

Sdílejte info