Seznam duchovních farnosti

Pastorační spolupracovníci farnosti

R. D. Mgr. Pavel Mach

R. D. Mgr. Pavel Mach

děkan ( od 1.10.2010 )

Datum svěcení: 20.7.2005

děkan v Mnichově Hradišti a administrátor ostatních farností a jejich statutární zástupce

R. D. Mgr. Radek Jurnečka

R. D. Mgr. Radek Jurnečka

administrátor (1.8.2004 - 30.9.2010 )

Datum svěcení: 29.6.2002

Své dětství prožil v Letovicích. Protože kvůli své víře nedostal doporučení ke studiu na střední škole, vyučil se elektrikářem. Teprve v roce 1990 začal studium na Biskupském gymnáziu v Brně, které ukončil maturitou v roce 1992. Po roce stráveném v teologickém konviktu v Litoměřicích vystudoval v letech 1993 až 1998 Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Poté působil ve farnosti Přepeře u Turnova, a to nejprve tři a půl roku jako pastorační asistent, následně půl roku jako jáhen, a poté, co byl 29. června 2002 vysvěcen biskupem Kouklem v litoměřické katedrále na kněze, od 1. července 2002 jako administrátor farnosti. K témuž dni byl rovněž ustanoven farním vikářem v Turnově. Svou primici sloužil 5. července 2002 v kostele sv. Prokopa v Letovicích, děkovnou mši 14. července 2002 v kostele sv. Jakuba v Přepeřích

 

Od 1. července 2003 mu byly jako administrátorovi excurrendo svěřeny také farnosti Kněžmost a Boseň a po úmrtí Rudolfa Prchala rovněž farnosti Loukov, Loukovec, Březina a Všeň (od května 2004). Od 1. července 2004 se stal vedoucím Diecézního katechetického centra litoměřické diecéze a od 1. srpna téhož roku také administrátorem děkanství Mnichovo Hradiště, kam se odstěhoval, a duchovní správu farnosti Přepeře tedy začal vykonávat jako administrátor excurrendo. K 1. červenci 2010 byl zproštěn ustanovení do funkcí v Mnichově Hradišti a okolních farnostech a jmenován arciděkanem v Liberci, kam se má na základě rozhodnutí biskupa Baxanta přestěhovat z Litoměřic také Jurnečkou vedené Diecézní katechetické centrum. K témuž dni se stal současně administrátorem excurrendo v Kryštofově Údolí a Stráži nad Nisou a administrátorem excurrendo in spiritualibus v Křižanech.

Karel Kahoun

Karel Kahoun

administrátor (20.2.2004 - 29.7.2004 )

Kněžské svěcení obdržel 29. června 1947 v Litoměřicích, z rukou tehdejšího litoměřického biskupa Antonína Webera. Jako novokněz se stal 1. srpna 1947 kaplanem v Bosni a administrátorem v Kněžmosti. Po pěti letech odešel jako kaplan do farnosti Ústí-Střekov a po dvou měsících na kaplanské místo do Loun a jako administrátor nedalekých Lenešic. Od 1. června 1954 se stal administrátorem v Býčkovicích, přičemž bydlel a vypomáhal na litoměřickém děkanství. Dne 24. října 1955 byl poslán jako administrátor do Lužice, kde zároveň přijal správu v Mrzlicích, kaplanství v Bílině a správu Jeníšova Újezda. Od 1. září 1956 se stal administrátorem v Bílině. Po dalších dvou letech byl ustanoven administrátorem v Jablonném v Podještědí. Odtud spravoval i přilehlé farnosti: Dubnici, Jitravu, Rynoltice a Žibřidice. Od 1. července 1969 byl jmenován administrátorem v Mnichově Hradišti. K tomu přibral také duchovní správu Kněžmosti (v roce 1969), Mukařova (v roce 1973) a Bosni (v roce 1994). Od 7. ledna 2002 byl pro nemoc uvolněn z farní správy. Do služby se sice vrátil 20. února 2004, avšak po šesti měsících odešel již natrvalo a odstěhoval se na odpočinek ke své sestře. Pro jeho pečlivou a záslužnou práci jej biskup Josef Koukl jmenoval, již 29. června 2002, osobním arciděkanem. Zemřel zaopatřen svátostí nemocných ve věku 83 let v sobotu 25. listopadu 2006 v Mladé Boleslavi. Poslední rozloučení s ním se konalo v úterý 5. prosince 2006 při zádušní mši svaté v děkanském kostele sv. Jakuba Apoštola v Mnichově Hradišti. Poté byly jeho ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově v Mnichově Hradišti.

Jiří Veith

Jiří Veith

administrátor (7.1.2002 - 30.1.2004 )

Karel Kahoun

Karel Kahoun

administrátor (1.7.1969 - 30.12.2001 )

Kněžské svěcení obdržel 29. června 1947 v Litoměřicích, z rukou tehdejšího litoměřického biskupa Antonína Webera. Jako novokněz se stal 1. srpna 1947 kaplanem v Bosni a administrátorem v Kněžmosti. Po pěti letech odešel jako kaplan do farnosti Ústí-Střekov a po dvou měsících na kaplanské místo do Loun a jako administrátor nedalekých Lenešic. Od 1. června 1954 se stal administrátorem v Býčkovicích, přičemž bydlel a vypomáhal na litoměřickém děkanství. Dne 24. října 1955 byl poslán jako administrátor do Lužice, kde zároveň přijal správu v Mrzlicích, kaplanství v Bílině a správu Jeníšova Újezda. Od 1. září 1956 se stal administrátorem v Bílině. Po dalších dvou letech byl ustanoven administrátorem v Jablonném v Podještědí. Odtud spravoval i přilehlé farnosti: Dubnici, Jitravu, Rynoltice a Žibřidice. Od 1. července 1969 byl jmenován administrátorem v Mnichově Hradišti. K tomu přibral také duchovní správu Kněžmosti (v roce 1969), Mukařova (v roce 1973) a Bosni (v roce 1994). Od 7. ledna 2002 byl pro nemoc uvolněn z farní správy. Do služby se sice vrátil 20. února 2004, avšak po šesti měsících odešel již natrvalo a odstěhoval se na odpočinek ke své sestře. Pro jeho pečlivou a záslužnou práci jej biskup Josef Koukl jmenoval, již 29. června 2002, osobním arciděkanem. Zemřel zaopatřen svátostí nemocných ve věku 83 let v sobotu 25. listopadu 2006 v Mladé Boleslavi. Poslední rozloučení s ním se konalo v úterý 5. prosince 2006 při zádušní mši svaté v děkanském kostele sv. Jakuba Apoštola v Mnichově Hradišti. Poté byly jeho ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově v Mnichově Hradišti.

Martin Černý

Martin Černý

administrátor (1.9.1959 - 30.6.1969 )

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Jan Padrta

Jan Padrta

administrátor (1.8.1954 - 30.8.1959 )

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Antonín Holeček

Antonín Holeček

administrátor (1.9.1921 - 14.6.1942 )

Datum svěcení: 15.7.1906

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Otto Lev Stanovský

Otto Lev Stanovský

administrátor (3.3.1906 - 3.9.1907 )

Otto Lev Stanovský (*8. listopadu 1882 Slatina – †5. prosince 1945 Praha) byl český římskokatolický kněz, vychovatel synů Františka Ferdinanda d'Este, rektor pražského kněžského semináře a autor řady skladeb duchovní hudby. Po smrti kardinála Kašpara v roce 1941 byl spolu s Msgre. Bořkem-Dohalským jedním z předních kandidátů na úřad pražského arcibiskupa. Byl hluboce zbožný, mimořádně schopný, výborný vychovatel, přesný v zachovávání liturgických předpisů i v jiných věcech, nadaný hudebník a výborný zpěvák. Po skončení druhé světové války se vrátil do Prahy a pokračoval v činnosti kanovníka a předsedy Charity. Na veřejnosti však vystoupil prakticky jen jednou, když 24. června 1945 přivezl ze Staré Boleslavi do Prahy Palladium země české na slavnosti, které se konaly jako poděkování Panně Marii za ochranu země a osvobození Československa. Pravděpodobně v důsledku věznění koncem roku 1945 zemřel. Byl pohřben v kanovnickém hrobě na břevnovském hřbitově.

Jan Bernat

Jan Bernat

administrátor (2.4.1900 - 14.9.1906 )

Datum svěcení: 19.7.1873

Jan Bernat, *25. 12. 1846 Příchvoj u Sobotky, o. 19. 7. 1873, po r. 1900 ustanoven také biskupským vikářem, † 20. 3. 1921, pohřben na hřbitově v Mnichově Hradišti.

Josef Zima

Josef Zima

administrátor (6.4.1890 - 25.2.1900 )

Datum svěcení: 30.6.1864
Narozený *31. 8. 1839 Boseň, umřel †19. 11.1898

 

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Anton Altmann

Anton Altmann

administrátor (7.10.1889 - 7.8.1900 )

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Anton Píč

Anton Píč

administrátor (23.8.1885 - 14.9.1889 )

Datum svěcení: 25.7.1849
*9. 4. 1823 Kleinweisl †25. 8. 1888

 

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Josef Pavec

Josef Pavec

administrátor (4.12.1884 - 30.7.1885 )

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Jan Bernat

Jan Bernat

administrátor (25.3.1878 - 27.11.1882 )

kaplan v Mn. Hradišti; poté farář v Bakově nad Jizerou

 

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Leopold Zuman

Leopold Zuman

administrátor (9.6.1873 - 22.7.1878 )

Datum svěcení: 26.7.1848
*16. 10. 1824 Bělens.†8. 8. 1883

 

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Ignat Frank

Ignat Frank

administrátor (7.10.1844 - 9.11.1972 )

Datum svěcení: 9.4.1827
*1. 2. 1803 Obertiescharsensis †16. 8. 1872

 

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Franc Nigrin

Franc Nigrin

administrátor (8.3.1819 - 7.4.1843 )

Datum svěcení: 8.9.1805
*6. 12. 1782 Hochstadt †14. 5. 1843

 

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Joannes Nepomuc Wagner

Joannes Nepomuc Wagner

administrátor (14.6.1783 - 6.9.1818 )

†22. 1. 1819

 

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Norbertus de Klebelsperg

Norbertus de Klebelsperg

administrátor (11.11.1777 - 2.9.1781 )

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Antonín Cuchelsky de Nestagowa

Antonín Cuchelsky de Nestagowa

administrátor (29.11.1765 - 27.9.1776 )

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Joannes Thomas Frum

Joannes Thomas Frum

administrátor (28.9.1724 - 7.5.1764 )

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Georgius Sid. Fiala

Georgius Sid. Fiala

administrátor (25.12.1712 - 30.10.1724 )

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Páter Samuel

Páter Samuel

administrátor (13.5.1711 - 27.9.1712 )

ČLEN Řádu zbožných škol je světově rozšířený katolický řeholní řád založený v Římě sv. Josefem Kalasanským v roce 1597

 

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Joannes Georg Philippi

Joannes Georg Philippi

administrátor (8.11.1706 - 22.12.1710 )

<div style="text-align: justify;"><strong>Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště</strong> (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.</div>
<p> </p>
<div style="text-align: justify;">Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.</div>

Joannes Iulius Rucký

Joannes Iulius Rucký

administrátor (10.10.1684 - 30.12.1705 )

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Joannes August Chlumský

Joannes August Chlumský

administrátor (1.6.1680 - 30.11.1684 )

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Adalbertus Smutný, Ocr

Adalbertus Smutný, Ocr

administrátor (3.4.1677 - 2.7.1680 )

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Joannes Augustín Drahanovský

Joannes Augustín Drahanovský

administrátor (7.9.1671 - 28.2.1677 )

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Georgius Czejkovsky Chlumecenus

Georgius Czejkovsky Chlumecenus

administrátor (10.10.1612 - 30.9.1670 )

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

Joannes Thadeus Meziříčský

Joannes Thadeus Meziříčský

administrátor (6.7.1605 - 29.9.1611 )

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště (lat. Hradistium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Mnichovo Hradiště a v jeho okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze.

 

Původní středověká farnost (plebánie) zanikla během husitských válek. Jsou však známa jména římskokatolických duchovních, kteří působili v místě od konce 16. století. V průběhu třicetileté války byla od roku 1627 farnost opět znovuzřízena. Matriky jsou pro místo zachovány od roku 1683. Od roku 1691 byla farnost povýšena na děkanství.

12