Roubená Stodola - REZERVAZE PROSTOR

Roubená Stodola - REZERVAZE PROSTOR

Roubená stodola

Roubená stodola v areálu děkanství Mnichovo Hradiště byla vybudována na počátku 18. století a sloužila jako součást  zemědělského  dvora, který býval  nedílnou součástí selské fary. Pro zemědělské účely sloužila ještě do dvacátých let dvacátého století. Poté se již na faře přestalo samostatně hospodařit a objekt byl  pronajímán sousedním sedlákům.

 

Doba druhé světové války a následná komunistická totalita, přervala jak duchovní tak i společenskou kontinuitu v naší společnosti a těžce tak narušila i život  zdejší farnosti. Život farního společenství v Mnichově Hradišti byl ohrožován nejrůznějšími státními nařízeními, které měly za cíl odstřihnout širokou společnost od církve a duchovního života. S důsledky tohoto počínání se potýkáme dodnes, kdy mnoho lidí žije v nejrůznějších mylných představách a předsudcích.

 

Díky řadě nadšenců a společné spolupráci, vznikla již před lety myšlenka zdejší farní areál znovu oživit a staré, zchátralé zemědělské objekty zrekonstruovat pro spolkové a společenské využití a to jak pro farnost, tak pro širokou veřejnost. Celý areál je zapsanou kulturní památkou, takže veškeré rekonstrukční práce se provádí pod pečlivým dohledem památkového ústavu.

 

V roce 2018 se uskutečnila první etapa rekonstrukce, kdy se řešila výměna řady již dožilých dřevěných tesařských prvků, dále se celá stodola podezdívala, musel být odtěžen původní terén a položena nová cihelná dlažba. V následujícím roce byla rekonstrukce dokončena.

 

Stodola dostala novou střešní krytinu a  byla provedena nová elektroinstalace. Díky dotační podpoře Středočeského kraje, města Mnichova Hradiště a řadě dárců a dobrovolníků se do dnešního dne podařilo zrekonstruovat zmíněnou roubenou stodolu, která slouží převážně pro letní společenské aktivity farnosti a široké veřejnosti.

 

Tradičními se již u nás staly "Svatomartinský či Tříkrálový průvod" , Sousedská slavnost, Vítání jara či mnohé další privátní akce, jako jsou oslavy  narozenin, svatby či nejrůznější aktivity pro děti. Svou architekturou, historií a jedinečnou atmosférou  je farní roubená stodola vyhledávaným místem pro společné setkávání v centru našeho města. Pohodlně pojme více jak dvě stě návštěvníků a volný prostor, který nabízí,  umožnuje mnohostranné využití.

 

REZERVACE ROUBENÉ STODOLY

Rezervační kalendář s volnými termíny na společenské a kulturní akce v naší farní Velké Roubené Stodole. Svou architekturou, historií a jedinečnou atmosférou  je farní roubená stodola vyhledávaným místem pro společné setkávání v centru našeho města. Pohodlně pojme více jak dvě stě návštěvníků a volný prostor, který nabízí,  umožnuje mnohostranné využití.

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Tato ONLINE REZERVACE je pouze INFORMATIVNÍ pro správce objektu. Platnou se stává až po osobní domluvě s správcem objektu, tj s Pavlem Machem na farském úřadě v Mnichově Hradišti. tel. 736 148 567