Církevní Předpisy

Církevní Předpisy

PATERO CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ

kanonicke_pravo  

 

CÍRKEV UKLÁDÁ VĚŘÍCÍM:

1, O NEDĚLÍCH A ZASVĚCENÝCH SVÁTCÍCH SLAVIT MŠI


Zasvěcené svátky jsou:

 

 • slavnost Narození Páně (25. 12.)

 

 • slavnost Matky Boží Panny Marie (1. 1.)

Velmi se doporučuje slavit bohoslužbu na Zelený čtvrtek, Velký pátek a v den slavnosti Vzkříšení, a dále na slavnosti liturgického roku a na Popeleční středu.

 

2, ALESPOŇ JEDNOU ZA ROK SLAVIT SVÁTOST SMÍŘENÍ

cirkevni_predpisy

3, ASPOŇ JEDNOU ZA ROK PŘIJMOUT TĚLO KRISTOVO, O VELIKONOCÍCH

 

Splněním těchto dvou bodů se dostojí zákonu. Církev však doporučuje, aby věřící při-jímali Tělo Kristovo co nejčastěji a aby pravidelně konali svátost smíření; dopustí-li se těžkého hříchu, aby ihned obnovili přátelství s Bohem dokonalou lítostí a co nejdříve se z hříchu vyznali.

 

4, KONAT POKÁNÍ A VYJADŘOVAT TO I KAJÍCÍMI SKUTKY

 

Kající skutky jsou:

 

 • patero_cirkevnich_prikazani
  sebezápor– např. odříct si z jídla a pití (maso, sladkosti, káva, alkohol, cigarety), zábavu (televize, tanec), vyřídit nepříjemné záležitosti
 
 • skutky zbožnosti– např. slavení bohoslužby, modlitba, duchovní četba, studium křesťanské nauky
 
 • skutky lásky– např. služba bližním, občanskému i církevnímu společenství.

 

 • Vlastním údobím pokání je doba postní, kdy křesťan mj. pomocí vnitřního sebrání a kajících skutků usiluje o hlubší sepětí s Ježíšem Kristem. Toto pokání vrcholí obnovou křestního vyznání při slavnosti Vzkříšení.

 • Vlastním dnem pokánía kajících skutků je pátek, pokud není slavnost.

 • Na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let).

 • Před přijímáním Těla Kristova je eucharistický půst: jednu hodinu nic nejíst a nepít. Voda a nezbytné léky tento půst neporušují. Pro zvláštní okolnosti jsou výjimky.

5, HMOTNĚ SE PODÍLET NA PÉČI CÍRKVE O BOHOSLUŽBU A O POTŘEBNÉ LIDI

 

POSTNÍ ŘÁD

 

 • Každý pátek je dnem pokání, neboť toho dne za nás umřel náš Spasitel. Kajícími skutky se připojujeme alespoň nepatrně k jeho oběti, a tak se vděčně hlásíme k jeho kříži.
 
 • Páteční půst od masa patří už dlouho mezi církevní přikázání. Jeho zachovávání je nyní velmi ztíženo složitostí dnešního života. Proto tuto povinnost pozměňujeme tak, že věřící buď mohou dále zachovávat v pátek půst od masa, anebo si uložit nějaký projev pokání dle vlastní volby, buď půst nebo skutek zbožnosti nebo skutek lásky.
 
 • Půst: odepřít si masitý pokrm, alkoholický nápoj, kouření, sladkosti, zábavné pořady v televizi a podobně.
 
 • Skutek zbožnosti: účast na mši svaté, četba Písma, křížová cesta, modlitba růžence, studium křesťanské nauky, meditace a podobně.
 
 • Skutek lásky: návštěva nemocných a péče o ně, pomoc bližním, konkrétní služba občanskému nebo církevnímu společenství a podobně.
 
 • Na počátku a v závěru postní doby, tj. na Popeleční středu a na Velký pátek, je nařízen půst zdrženlivosti od masitých pokrmů a zároveň půst újmy. Při postu újmy je dovoleno najíst se jen jednou za den dosyta.
 
 • Tento spojený půst zdrženlivosti a újmy je závazný pro katolíky od dokončeného 18. do dokončeného 59. roku života. Mladistvým mezi 14. a 18. rokem a po dovršení 59. roku se v těchto dnech ukládá pouze půst zdrženlivosti od masitých pokrmů. Nemoc, těžká tělesná práce nebo jiný podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují.