Farní kavárna

Farní kavárna

Farní kavárna je termín, který označuje setkání mezi věřícími naší farnosti, kteří se scházejí převážně po nedělní mši, aby si spolu popovídali, posilnili své vzájemné vztahy a zároveň se podělili o své názory a nápady. Tato setkání obvykle probíhají v nově zrekonstruované KOČÁROVNĚ, v bývalém hospodářském objektu, který sloužil k uskladnění  vozů a kočáru.

 

fkk

 

Cílem je vytvořit přátelskou atmosféru pro setkání věřících naší farnosti u kávy, ale i těch, kteří  ještě  nenašli cestu na bohoslužbu, ale rády se věřícími lidmi potkají po jejím skončení.  Ke kávě je se nabízí cokoliv sladkého či slaného k zakousnutí, dle toho co si farníci donesou. DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK na kávu a režii Kočárovny můžou návštěvníci přispět do kasičky.

 

pngegg_1_1.[1]

 

Naše farní kavárna slouží jako centrum komunity a poskytuje věřícím ale i široké veřejnosti příležitost k vzájemné podpoře, navazování kontaktů a rozvoji vztahů. Tyto setkání slouží k šíření náboženského učení a k rozvoji duchovního života rodin i jednotlivců.

 

V některých případech může naše farní kavárna zahrnovat aktivity jako například hry, diskuse nebo vzdělávací programy. Tyto aktivity jsou navrženy tak, aby poskytovaly účastníkům příležitost k výměně názorů a k rozvoji jejich duchovního života.

 

Nedělní farní kavárna se často stává místem, kde se lidé mohou setkat a spojit s ostatními, kteří sdílejí stejné náboženské názory a hodnoty. Tyto setkání poskytují věřícím příležitost k rozvoji duchovního života a k vytvoření silnějších vazeb s ostatními členy svého společenství. Všichni jste srdečně zváni!