Úklid kostela

Úklid kostela

pngegg_2 Úklid kostela je důležitá součást péče o svaté místo, kde se konají bohoslužby a modlitby. Úklid může zahrnovat úklid podlah, okenních tabulí, křesel a lavic, svící a světelníků, varhan a jiných nástrojů, obrazů, křížové cesty a soch.

 

Může také zahrnovat úklid a údržbu kostelních věcí jako jsou oltářní textilie, kalichy, monstrance a další liturgické předměty. Do úklidu se počítá i květní výzdoba, údržba a instalace vánočních stromků případně Betléma a jiných věcí dle potřeby. Práci lze dělat s dětmi nebo bez, v pěkném počasí tak lze strávit čas na zahradě, nebo v naší nově zrekonstruované Kočárovně. Rodiče si prací mohou krátit čas při čekaní na dítě z kroužku.

 

pngegg_1_1Úklid kostela by měl být prováděn s velkou pozorností a úctou k svatosti místa a k Božímu slovu, které se v kostele předává. Bývá prováděn pravidelně, několikrát týdně nebo i denně, záleží na velikosti a potřebách kostela. Obvykle se také provádí před důležitými církevními svátky nebo slavnostmi.

 

Děkujeme všem, kteří se zasazují o čistotu a úklid našho kostela a prosíme staré i nové dobrovolníky, kteří mají chuť pomoci, aby se směle přihlásili u nás na faře v Mnichově Hradišti, případně na telefóním čísle: +420 736 148 567

 

Děkujeme!
V případě potřeby Vás budeme informovat ve farních ohláškách.