HUDBA

HUDBA

Farní hudba se týká hudby, která se používá při bohoslužbách v katolické církvi. Může se jednat o hudbu spojenou s liturgií, jako jsou chorály, písně, motety a anthemy, nebo hudbu spojenou s oslavou svátků a svatých, jako jsou kantáty a oratoria. Farní hudba může být provedena jak v podobě sborového zpěvu, tak i hudby orchestrální nebo varhanní. V některých farnostech se také používá hudba tradiční, jako jsou lidové písně a hudba regionálního charakteru. Farní hudba má důležitou roli v církvi a slouží k uctění Boha a k rozšiřování duchovního života věřících.
 
 

 

ZDE VÁS BUDEME INFORMOVAT
O PŘIPRAVOVANÝCH NÁCVICÍCH
FARNÍHO & DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU.
 
pngegg

 

Farní schola je skupina lidí, kteří při bohoslužbách zpívají liturgické písně a žalmody. Schola může být složena z mužů, žen nebo obojího. Členové scholy jsou obvykle zpěváci nebo hudebníci, kteří se věnují studiu liturgické hudby a jsou schopni zpívat noty. Jejich úkolem je doplnit a rozšířit liturgickou hudbu v kostele, být duchovním průvodcem pro ostatní věřící a pomoci jim k plnější účasti na bohoslužbách. Farní schola může zpívat jak klasické chorální skladby, tak i moderní hudbu.