Blog - Svátky

Slavnost Zvěstování Páně

Slavnost Zvěstování Páně

Slavnost Zvěstování Páně, která se připomíná devět měsíců před Vánocemi (25. 3.), vznikla z biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo. O této události pojednává Lukášovo evangelium Lk 1,27-38

Číst dál
Popeleční středa - konec zábavy, začíná půst

Popeleční středa - konec zábavy, začíná půst

Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Datum popeleční doby je pohyblivé a odvíjí se od data Velikonoc. Výrazným symbolem Popeleční středy je tzv. "popelec" - tedy udělování kříže na čelo z popela loňských ratolestí.

Číst dál
Svátek Panny Marie Lurdské

Svátek Panny Marie Lurdské

Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.

Číst dál
Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

Uvedení Páně do chrámu, také známé jako Presentatio Domini nebo Candelmas, je křesťanský svátek, který připomíná uvedení Ježíše Krista do chrámu v Jeruzalémě, což se stalo 40 dní po jeho narození. Tento svátek je slaven v katolické a pravoslavné církvi 2. února.

Číst dál
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Jedním z nejslavnějších triumfů božské milosti je bezpochyby obrácení sv. Pavla, které dnes církev slaví zvláštním svátkem. St. Paul byl Žid z pokolení Benjamin. Osmého dne po narození byl obřezán a jmenoval se...

Číst dál
1