Modlitba věřících

 

Nedělní přímluvy - 2. neděle v mezidobí

 

Hospodin se k nám sklání a slyší naše volání. Obraťme se k němu a svěřme mu starost o nás i o svět:

 

  • Prosme za křesťany- kněze, řeholníky i laiky trpící pro svoji víru.
  • Prosme o Boží požehnání pro udržitelný rozvoj ekonomiky v naší zemi i ve světě.
  • Prosme za Ekvádor a další místa, kde vypukly boje a násilí.
  • Prosme za Polsko, aby jeho představitelé nalezli pokojné řešení napětí a současné politické situace.
  • Prosme o sílu unést pravdu a prosme o ochranu před útěkem ke konspiračním teoriím nebo lhostejnosti.
  • Prosme za lidi, kteří se pro svoji nemoc nebo psychické problémy propadají do stavu chudoby.
  • Prosme o moudrost a odvahu přivést ke Kristu naše přátele a blízké.

 

Bože, ty jsi nám daroval Mesiáše. Naplň naši naději a vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.