Modlitba věřících

 

Nedělní přímluvy - Zjevení Páně

 

Náš Pán otevřel cestu ke spáse celému světu. Svěřme mu to, co nyní svět, církev i naše životy tíží:

 

  • Modleme se za ty, kdo hledají Boha, ale nevidí k němu cestu.
  • Modleme se za ty, kdo hledají Boha, ale nevidí k němu cestu.
  • Modleme se o Boží požehnání pro všechny, kdo přispívají do Tříkrálové sbírky.
  • Modleme se za Japonsko stižené zemětřesením a Západní Evropu potýkající se s následky povodní.
  • Modleme se za Ukrajinu, Palestinu, Írán a další místa nesoucí důsledky teroru, války a násilí.
  • Modleme se za světové lídry, aby ustoupili od válečné politiky a hledali cesty k míru a rozvoji naší planety.
  • Modleme se za politickou kulturu, obyvatele i média zemí, kde v letošním roce proběhnou volby.
  • Modleme se o Ducha svatého pro naše (farní) společenství, abychom nesli evangelium do našeho okolí.

 

Bože, tobě patří všechna sláva a moc. Vzdáváme ti díky a prosíme tě, vyslyš naše prosby a doveď nás do plnosti své slávy. Skrze Krista našeho Pána. Amen