Farní ohlášky

 

Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok

 

vrch_farni_ohlasky

 

  • - Děkuji za příspěvek do vánočních sbírek, které od Štědrého dne po včerejšek činili 34 582,-. Všem dárcům upřímné díky.

 

  • - Díky Vám všem, kteří jste se v minulé roce přicházeli na bohoslužby, a zvláště děkuji vám, kteří jste se aktivně podíleli na životě naší farnosti, ať již to je při běžné údržbě našich kostelů, výuce náboženství, liturgii, hudbě či hospodářské zprávě. Velmi si vaší pomoci vážím a děkuji vám.

 

  • - Co se týká výroční zprávy o hospodářském stavu farnosti a rekonstrukci našich kostelů, bude zveřejněna do 15. ledna na našich webových stránkách. Zde se dočtete, jak na tom farnost je, co se nyní rekonstruuje a jaké jsou naše finanční možnosti.

 

  • - Letošního roku bylo uděleno 21 křtů, 15 svatebních obřadů a konalo se 56 pohřebních rozloučení.

 

  • - V sobotu je slavnost Zjevení Páně neboli sv. Tří králů a mše sv. bude v Bosni v 18.00. Tuto slavnost si také připomeneme při nedělní mši sv. zde v Hradišti.

 

  • - Rovněž za týden v neděli 7.ledna se od 15.00 koná tříkrálový průvod, zvláště jsou zváni rodiny s dětmi.

 

spodek_ohlasky

 

Všem přejeme požehnanou neděli. P. Pavel