Farní ohlášky

 

1. neděle adventní

 

vrch_farni_ohlasky

 

  • - Děkuji za příspěvek do sbírky z minulé neděle, která činila 3915,- Všem dárcům upřímné díky.

 

  • - Po skončení mše sv. je opět nácvik na vánoční zpívání dětí na faře.

 

  • - Dnes máme 3. adventní koncert, tentokrát vystoupí manželé Horákovy členové souboru národního divadla, na trubku bude hrát pan Kejmar a k varhanům usedne pan Petr Tomeš.

 

  • - Zítra a v úterý budu zde v kostele zpovídat od 14.30 do 19.00.

 

  • - V pátek bude mimořádně mše sv. zde v kostele. V pátek na faře budou skauti od 17.00 rozdávat betlémské světlo,

 

  • - Na Štědrý den je zde mše sv. v 8.00 ráno, a to ještě adventní. První vánoční bohoslužba začíná v 17.00 a rovněž bude tradiční půlnoční ve 24.00. Dále jsou mše sv. v 15.00 v Dolní Krupé a ve 21.00 v Bosni.

 

  • - Na Boží Hod je mše sv. v 9.30 zde v děkanském kostele v pravidelném nedělní čase a v 15.00 hod na Všeni. Bohoslužby na celé vánoční období máte repsané na vývěsce u kostela či na webových stránkách nebo faceboku.

 

  • - Přátelé je třeba opět zajistit na štědrý den, Boží Hod a na sv. Štěpána hlídání zde v kostele. Vzadu pod kůrem na stole je rozpis, zvláště prosím mladé a mladší, aby se také zapojili. Rozpis je po půl hodině.

 

  • - Stolní kalendáře na příští rok je stále možné si zakoupit v sakristii.

 

spodek_ohlasky

 

Všem přejeme požehnanou neděli. P. Pavel