Farní ohlášky

 

2. neděle adventní

 

vrch_farni_ohlasky

 

  • - Ve středu, ve čtvrtek a v pátek jsou bohoslužby ve farní kočárovně

 

  • - Děkuji za příspěvek do sbírky z minulé neděle, která činila 4215,-. Všem dárcům upřímné díky.

 

  • - Po skončení mše sv. je opět nácvik na vánoční zpívání dětí na faře.

 

  • - Dnes máme 2. adventní koncert, tentokrát vystoupí sbor Rozex z Liberce.

 

  • - V úterý od 8.00 hodin budeme připravovat vánoční výzdobu našeho kostela, pokud by byl někdo ochotný pomoci, je vítán.

 

  • - Na Štědrý den je zde mše sv. v 8.00 ráno, a to ještě adventní. První vánoční bohoslužba začíná v 17.00 a rovněž bude tradiční půlnoční ve 24.00. Podrobný pořad bohoslužeb máme na plakátku ve vývěsce, dále na farních stránkách a Facebooku.

 

  • - Stolní kalendáře na příští rok je stále možné si zakoupit v sakristii.

 

  • - Biblická hodina bude až v lednu.

 

spodek_ohlasky

 

Všem přejeme požehnanou neděli. P. Pavel