Modlitba věřících

 

4. neděle adventní

 

Bůh, dárce života, se k nám stále sklání a prokazuje svou lásku. S tímto vědomím předložme Bohu své prosby a společně volejme:

 

  • Prosme milosrdného Boha za toto město (tuto obec) a za všechny, kdo zde žijí.
  • Prosme za ty, kteří zahynuli při útoku na filosofické fakultě, prosme i za zraněné a ostatní, kterých se to osobně dotklo.
  • Prosme Pána za spravedlnost, mír a bezpečí pro všechny národy; zvláště mysleme na Ukrajinu, Severní Koreu, Tchaj-wan a Palestinu.
  • Modleme se za ty, kteří ztratili důvěru k lidem a naději v dobro.
  • Modleme se za lidi zaslepené majetkem, mocí nebo slávou, a tak působící zlo.
  • Prosme za mladé lidi, kteří jsou zraněni vztahy svých rodičů.
  • Modleme se za naše rodiny, děti, přátele a za naše nemocné.
  • Modleme se také za nás, ať se neztratíme v nástrahách zla, nespravedlnosti, hlouposti nebo chudoby.

 

Dobrý a milosrdný Bože, nedokážeme do své modlitby zahrnout všechny potřeby světa; věříme však, že znáš každého z nás. Ty jsi útočiště a síla, vyslyš naše modlitby a přijď nám na pomoc. Skrze Ježíše Krista, který žije a vládne na věky věků. Amen.