Modlitba věřících

 

3. neděle adventní

 

Bůh nám poslal svého Syna – pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. S důvěrou předložme Bohu naše temnoty a temnoty lidí okolo nás.

 

  • Prosme o Ducha svatého pro kazatele, aby dokázali svědčit o Boží lásce, která k nám přichází v Kristu.
  • Prosme za Evropu, její vedoucí představitele a za další směřování Evropské unie.
  • Prosme o spravedlivý mír a řešení pro Palestinu a Ukrajinu.
  • Prosme za rodiny, na které dopadá drahota a nezvládají pokrýt základní existenční náklady.
  • Prosme o nalezení cest, jak zachránit planetu před devastujícím jednáním člověka.
  • Prosme o požehnání pro všechny, kdo jsou ochotni v tyto dny pomáhat jiným a přispět na charitativní projekty.
  • Prosme o radost a naději pro naše společenství a pro naše blízké.

 

Bože, tvé jméno je svaté a tvé milosrdenství trvá od pokolení do pokolení. Prosvěcuj naše temnoty a doveď nás do záře tvé milující přítomnosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.