Modlitba věřících

 

34. neděle v mezidobí - Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Král králů očekává, že nezůstaneme lhostejní k žádné nouzi ani u těch nejposlednějších. Proto se nyní společně modleme:

 

  • Modleme se, aby Boží království naplnilo celou zemi a Bůh zavládl v srdci každého člověka.
  • Prosme o ochranu Evropy před vládou extremistů či populistů.
  • Prosme o zastavení nové vlny užívání drog v naší zemi.
  • Prosme o ochranu před rozšířením nových pandemií.
  • Prosme za oběti války, totality a násilí, zvláště na Ukrajině, v Íránu nebo Súdánu.
  • Modleme se za pronásledované křesťany, kteří zakoušejí útlak a bezpráví pro svoji víru.
  • Modleme se za členy naší farnosti, kteří jsou nemocní či osamocení.

 

Bože, občerstvuješ naši duši, vodíš nás po správných cestách. Skláníme se před tvým majestátem a prosíme tě: vyslyš naše prosby a doveď nás do plnosti života ve tvém království. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.