Modlitba věřících

 

33. neděle v mezidobí

 

Bůh nám svěřil hřivny, abychom si byli navzájem pomocí. Modleme se za naše bližní ve všech aspektech života, který se kolem nás odehrává:

 

  • Dobrý Otče, prosíme Tě, vylej svého Svatého Ducha na mladé lidi a daruj jim nový pohled na Tvou dobrotu.
  • Bože, pomoz nám nalézt cestu k odstranění zla způsobeného válkami zvláště na Ukrajině a v Palestině.
  • Všemohoucí Bože, svěřujeme ti naše politiky a politickou kulturu u nás a ve Střední Evropě.
  • Náš Vykupiteli, buď ochráncem a dárcem skutečné svobody v naší zemi.
  • Hospodine, svěřujeme ti nedobrý stav ekonomiky naší země a chyby minulosti, které nyní brání v kvalitním rozvoji.
  • Milosrdný Pane, prosíme tě za oběti dopravních nehod a všechny, které tyto tragédie ovlivnily.
  • Otče, prosíme Tě, dej, ať se nebojíme vykročit na cestu s Tebou a nasloucháme Tvému Svatému Duchu.

 

Děkujeme ti, nebeský Otče, za tvé požehnání. Učiň nás syny a dcerami světla a zažehni v nás oheň své naděje. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.