Modlitba věřících

 

31. neděle v mezidobí

 

Prorok Malachiáš klade otázku: „Nemáme všichni jednoho Otce? Nestvořil nás jeden Bůh?“ S úctou k Bohu i k našim bližním svěřme Pánu starost o ty, kteří potřebují pomoc:

 

  • Prosme o dary Ducha svatého a Boží vedení pro papeže Františka.
  • Prosme o řešení důsledků poškození přírody vlivem lidské činnosti a ochranu před dopadem na zdraví lidí.
  • Prosme o smíření a dlouhodobý pokoj pro oblast Palestiny a Izraele.
  • Prosme o požehnání pro českou ekonomiku, aby přinesla prospěch obyčejným lidem i státu.
  • Prosme za lidi, kteří nesou těžká životní břemena.
  • Prosme o dar naděje a víry ve smysl života zvláště pro mladé lidi.
  • Prosme o spásu pro naše zemřelé příbuzné a přátele.

 

Bože, ty dáváš pokoj našemu srdci. Chraň nás, abychom nesešli z cesty, mnohé nepohoršili a neopustili tvůj Zákon. Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.