Modlitba věřících

 

30. neděle v mezidobí

 

Ježíš shrnuje základní přikázání: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ S vědomím Boží lásky k nám nezůstaňme lhostejní k nemocem a bolestem našeho světa:

 

  • Nebeský králi, požehnej našim chrámům, ať jsou místem chvály a prostorem pro setkání s tebou.
  • Ukřižovaný Ježíši, prosíme tě za pronásledované a mučené křesťany, zvláště v Nigérii a v dalších částech Afriky.
  • Milosrdný Bože, prosíme o nalezení spravedlivého mírového řešení konfliktu v Gaze.
  • Králi smíření, prosíme tě o vnesení pokoje do silně rozdělené politické atmosféry ve světě.
  • Laskavý Bože, prosíme tě za ochranu před všemi formami vydírání po internetu.
  • Hospodine, pomoz nám najít řešení problematiky migrace a spravedlivého nakládání se světovým bohatstvím.
  • Dobrý Bože, prosíme tě za naše společenství, daruj nám odvahu naslouchat jedni druhým a společně hledat tvoji vůli.

 

Bože, ty jsi naše síla a naše útočiště. Vysvoboď nás ze všech protivenství a dopřej nám své požehnání. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.