Modlitba věřících

 

29. neděle v mezidobí

 

Svatý Pavel píše do Soluně: „Stále si vás připomínáme ve svých modlitbách.“ Svěřme v modlitbě s důvěrou do Boží moci podobně jako sv. Pavel starost o lidi blízké i vzdálené:

 

  • Dobrý Bože, požehnej všem misionářům nasazujícím síly pro evangelium.
  • Nebeský Otče, naléhavě tě prosíme o zastavení války mezi Hamásem a Izraelem.
  • Spravedlivý Bože, voláme k tobě s modlitbou za země, které prožívají velkou nestabilitu či sklon k totalitě.
  • Stvořiteli země, prosíme tě za místa sužovaná suchem, zvláště v oblastech Brazílie.
  • Pane a Bože, prosíme tě o nalezení účinné pomoci pro lidi žijící pod hranicí chudoby a chudé děti umírající na běžné nemoci.
  • Králi milující pravdu, prosíme tě o nalezení možností, jak účinně odhalovat lež a zabránit manipulacím s fakty.
  • Bože, prosíme tě za všechny bratry a sestry z našeho společenství a z naší farnosti, chraň je a provázej.

 

Bože, ty jsi veliký a velmi hodný chvály. Prosíme tě, ať je naše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen