Modlitba věřících

 

28. neděle v mezidobí

 

Náš Bůh je přebohatý, pomáhá nám skrze Krista Ježíše ve všem, o co žádáme s důvěrou:

 

  • Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem Svatým.
  • Prosme za všechny oběti války v Izraeli, Palestině a na Ukrajině.
  • Prosme za Polsko, které volí novou vládu.
  • Prosme za naše politiky, kteří rozhodují o budoucnosti naší země.
  • Prosme za děti a mladé lidi, kteří se utápí v depresích způsobených současnými výhledy na budoucnost.
  • Prosme za ty, kdo se ocitli v nouzi bez pomoci blízkých a bez podpory společnosti.
  • Prosme za naše společenství, abychom nepřeslechli Boží pozvání a vydali se za Bohem.

 

Bože, ty jsi náš pastýř, ty občerstvuješ naši duši. Chraň nás a vysvoboď z moci všeho zla. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.