ČERVENÁ ŠŇŮRKA: ozdoba, nebo magický předmět?

Nosíš červenou šňůrku na zápěstí své ruky? I já jsem ji nosil, dokud mi můj blízký přítel - kněz, neřekl o tom víc. Možná trošku delší čtení ale stojí to za to, neboť v magii a okultismu stále platí, že i když na jedné straně tě "ochraňuje", ale na druhé straně si démon bere svou daň.

Pověra spojená s rituálem

 

cs Červená šňůrka, stužka, nitka či náramek. Její existenci vnímáme v posledních letech až příliš. Avšak opravdu víme, co (nebo kdo) je za tím?

 

Dnešní doba je charakteristická nejen rychlostí (a ve spojení s ní často slyšeným „nemám čas, nestíhám“) a technickými vymoženostmi od výmyslu světa, ale také velkým strachem. Lidé se bojí o svůj život, zdraví, majetek, bezpečnost, zaměstnání a podobně.

 

Strach z krize, nesvobody, války – na druhé straně (ne vždy naplněná) touha po plnosti, svobodě, míří, po skutečném životě. Jak toho však dosáhnout? Každý z nás v sobě vnímá rozměr duchovna, který potřebuje nějakým způsobem nasytit.

 

„Nespokojené je mé srdce, dokud nespočine v Tobě, Bože,“ řekl velmi výstižně svatý Augustin.

 

Nenaplníme-li své srdce Bohem, pokud naše srdce nespočine v Něm, hledáme jiné možnosti, které nás však přivádějí jen k větší nespokojenosti, neštěstí a nakonec nás úplně zničí. Přestože zpočátku tyto možnosti, které nacházíme v řadách okultismu, esoteriky, New age či různých alternativních směrů, vypadají velmi lákavě a jednoduše – a zejména nabízejí (ne)řešení tady a teď, rychle a bez čekání – následky a důsledky, a to zejména v oblasti duchovní, na sebe nenechají dlouho čekat.

 

Červená šňůrka se používá jako ochrana před uřknutím

 

Červená - barva ohně -, která má upoutat pohled toho, kdo by chtěl nosičovi šňůrky ublížit, a tím ho ochránit před uřknutím. Pověru navíc umocňuje nauka kabaly. Obzvlášť dnes jsme svědky velkého vzestupu prodeje různých energetických náramků (energy balance), které mají stejný účel jako červená šňůrka.

 

Proč lidé nosí červené náramky?

 

Lidé jsou přesvědčeni, že jsou pro ně ochranou před uřknutím „z očí“ a před negativní energií. Šňůrce je tak připisována zázračná a ochranná síla, moc. Jinak řečeno - svěřím se pod ochranu červené stužky.

 

Opravdu vím, kdo za touto pověrou stojí?

 

Pokud mám někomu svěřit do péče své dítě nebo mu půjčit auto či peníze, potřebuji vědět, kdo je ten, komu to svěřuji. Neprojevím takovou důvěru komukoli, potřebuji si být jist tím, že ten člověk je zodpovědný, že mu mohu věřit, že se na něj mohu spolehnout. Proč potom nepátráme, komu svěřujeme svůj život, když nosíme červenou stužku či podobné energetické amulety?

 

Pokud hledáme skutečný původ tohoto zvyku, pověry, tradice nás přivede až k Bálovi, do starověku. Bál (Baal, Bel, Baele, Wael) – mocný démon, jehož jméno je překládáno jako: hospodin, vládce, pán.

 

Už dávno byl uctíván jako fenické a západosemitské božstvo. Důkazy o šíření úcty k Bálovi, kterému se přinášely lidské oběti a zasvěcovaly děti, nacházíme i ve Písmu svatém:

 

„Budovali výšiny Bálovi, aby v ohni spalovaly dítky k oběti Bálovi.“ (Jer 19, 5)

 

Znakem zasvěcení dítěte Bálovi bylo zavázáno stužky. Démonologie (nauka, která se zabývá démony, jejich vlivem na lidský život) ho řadí jako sedmého z deseti archidémonů a charakterizuje ho jako ducha zrady, lstivého a nemilosrdného. Moderními okultisty je spojován se silami destrukce, nenávisti, pomsty, války.

 

Namísto toho, abychom se chránili, se tak dobrovolně svěřujeme do otroctví Zlého. Avšak je jen Jediný, který nás může skutečně ochránit.

 

„Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří, ale aby měl věčný život.“ (Jan 3, 16)

 

Jedině On tě chrání. Miluje tě víc, než si vůbec dokážeš představit. Nepotřebuješ žádné šňůrky ani život naplněný strachem. Jsi milován Bohem, jsi v Božích rukou! Tak se neboj naplno žít svobodu Božího dítěte, kterou Ti Kristus vydobyl na kříži!