Modlitba věřících

 

27. neděle v mezidobí

 

Svatý Pavel nás vybízí, abychom o nic neměli starost, ale ve všem předkládali Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním:

 

  • Prosme za dobré plody synody, která probíhá v Římě a je věnovaná životu církve.
  • Prosme Boha, aby vysvobodil Ukrajinu z války a aby do celé oblasti vstoupil mír a Boží pokoj.
  • Prosme, aby Bůh vnesl smír mezi státy v oblasti Náhorního Karabachu.
  • Prosme za ty, kdo u nás a na Slovensku nesou odpovědnost, za jejich rozhodování a za ochranu před pokušením moci.
  • Prosme za děti v kojeneckých ústavech a v pěstounské péči.
  • Prosme o pomoc Ducha svatého pro lidi, kteří se musí rozhodnout a hledají k tomu moudrost a odvahu.
  • Prosme za naše společenství, aby dokázalo přinášet ovoce nejen pro sebe, ale i pro lidi z okolí farnosti.

 

Bože zástupů, velebíme tvé jméno za dar spásy. Obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme zachráněni. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.