Modlitba věřících

 

26. neděle v mezidobí

 

Svatý Pavel nás vybízí: „Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých.“ S vědomím této apoštolovy výzvy se spojme v modlitbě:

 

  • Prosme o odvahu slyšet Boží hlas a synodálně řešit napětí v církvi pravdou, férovostí a porozuměním k názorům jiných.
  • Prosme za lidi, kteří musí opustit své domovy kvůli násilí a válce, zvláště v oblastech Náhorního Karabachu nebo Haiti.
  • Prosme o vyřešení problému migrace do Evropy, za migranty a za země zmítané chudobou, nestabilitou a násilím.
  • Prosme za mladé lidi, jejich naději, odvahu nasadit se pro dobro druhých a být oporou vlastní země.
  • Prosme o požehnání církevním charitám, které nasazují síly ve prospěch potřebných.
  • Prosme o ochranu našeho společenství před všemi formami rozkolů.

 

Bože, veď nás na přímluvu svatého Václava ve své pravdě a uč nás, neboť ty jsi náš Bůh a náš spasitel. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.