Modlitba věřících

 

25. neděle v mezidobí

 

Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají. Proto nabídněme Pánu své modlitby:

 

  • Prosme o požehnání pro nastávající římskou synodu a pro zástupce jednotlivých zemí a společenství.
  • Prosme za Slovensko a prosme za voliče, kteří budou rozhodovat o osudu této země.
  • Prosme o nalezení způsobu, jak co nejrychleji nastolit spravedlivý mír pro Ukrajinu.
  • Prosme za českou vládu a za řešení nedobré ekonomické situace naší země.
  • Prosme za zastavení šíření laciných drog, které devastují Spojené státy i další země.
  • Prosme za ty, kterým se nedostává ocenění vlastní práce a nasazení pro druhé či pro společnost.
  • Prosme o dar širokého srdce a za ochotu měnit své pohledy na svět i na druhé lidi.

 

Bože, ty jsi milosrdný a milostivý, shovívavý a plný lásky. Proto tě upřímně vzýváme: vyslyš naše prosby a buď naším Pánem navěky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.