Katolický týdeník č. 38

Z vydání doporučujeme...

 

vrsek

 

30 let spojují Východ se Západem

V Mnichově se sešli 12.–14. září příznivci, dárci i příjemci pomoci nadace Renovabis. Už 30 let podporuje křesťanské projekty ve střední a východní Evropě. Během tří dnů diskusí a výměny zkušeností šlo o dialog církví západní a východní Evropy.

Číst dál

 

Slovenská mise kardinála Parolina

Státní sekretář kardinál Pietro Parolin – „druhý muž Vatikánu“ navštívil Slovensko. Tři dny zde putoval ve stopách papeže Františka přede dvěma lety. „Jsme za to mimořádně vděční,“ vyjádřil se předseda Konference biskupů Slovenska Bernard Bober pro TK KBS: „Tak jako církev dýchá oběma plícemi, i on přišel mezi nás na západ i východ.

Číst dál

 

Téma: Centra mládeže

Zažít společenství mladých lidí, setkat se o víkendu a třeba i na několik dní společně s knězem. Tak před třiceti lety začínala diecézní centra života mládeže a tak fungují i nadále. Diecézní centra života mládeže vznikala před třiceti lety s nadšením ze svobody. Zakladatel a první vedoucí centra Vesmír v královéhradecké diecézi Mons. PAVEL ROUSEK přibližuje, jak se tomu i papežovi spolupracovníci divili a jak i po letech plní centra svou roli: být mladým lidem nablízku.

Číst dál

 

Jezuité doprovázejí nejen studenty

Řeholníci zvou na mši svatou, odbornou konferenci i přednášky pro širokou veřejnost při příležitosti oslav 400 let od založení české jezuitské provincie. Bohoslužbu v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, který byl hlavním chrámem starého Tovaryšstva Ježíšova v Čechách, bude 23. září od 17 hodin celebrovat arcibiskup Jan Graubner.

Číst dál

 

Doma: komunitní práce

Pomalými krůčky ke změně k lepšímu, která vytrvá, by se dala charakterizovat myšlenka „komunitní práce“, která vtahuje obyvatele vyloučených lokalit do veřejného dění. Její principy se ale dají uplatnit v jakékoli skupině. Uspořádat dětský den nebo setkání se sousedy. Vyjednat s vedením městské části úpravu dětského hřiště nebo umístění laviček před domy. Svolat setkání, na kterém mohou místní mluvit o problémech, které jejich lokalitu tíží.

Číst dál

 

spodek

 

Připravujeme: OTEC A SYN

Jak zažívat blízkost, učit se spolu vyhrávat i prohrávat, hovořit o věech důležitých i obyčejných „chlapských“. Poradí rodinná rubrika Doma.

 

Více v digitální verzi KT s nově upravenou a čtenářsky přívětivou grafikou. K dispozici je na adrese katyd.cirkev.cz. Lze jej číst z počítačů, tabletů i mobilních telefonů. Digitální KT je součástí portálu Církev.cz – společného projektu ČBK, Katolického týdeníku a Karmelitánského nakladatelství.