Modlitba věřících

 

23. neděle v mezidobí

 

Jestliže se shodnou dva nebo tři na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od nebeského Otce. Spolehněme se na Ježíšovo slovo a společně volejme k Nebeskému Otci:

 

  • Prosme za bratry a sestry v církvi, kteří selhali ve své víře nebo ve vztazích či se nechali zlákat nabídkami zla.
  • Prosme o ochranu naší země před všemi projevy radikalismu či fašismu.
  • Prosme za místa, kde se válčí nebo jsou zabíjeni civilisté zvláště v Africe, Sýrii či na Ukrajině.
  • Prosme za Řecko a Španělsko zasažené katastrofálními záplavami a následky rozsáhlých požárů.
  • Prosme za lidi sužované nesnesitelným stresem v práci či škole, zvláště pak za pracovníky ve zdravotnictví.
  • Prosme o odvahu řešit vážná poškození klimatu. Prosme o milost milovat naše bližní bez výjimky.

 

Bože, jsme stádo vedené tvojí rukou. Uzdrav naše srdce a chraň nás před zatvrzelostí a lhostejností. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.