Panna Maria Lurdská

lurdy_zjeveni Ještě dříve, než jsme do středu pozornosti 11. února sami postavili nemocného člověka, soustředili jsme se s úctou a vděčností na dobrotivou a milosrdnou Matku. Neposkvrněná Panna projevila přesvědčivě svým zjevením svoji vpravdě mateřskou a nedostižnou péči o celé churavějící lidstvo.

 

Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.

 

Její lurdské poselství je více než stručné, a přece je nadmíru výmluvné. Především nám dala najevo, jak je jí milé, že jí Církev, jejímž je obrazem, přiznala oficiálně slavný titul bez poskvrny počaté:

 

„Jsem Neposkvrněné Početí!"

 

800px-bernadette_soubirous Panna Maria Lurdská je název pro Pannu Marii, která se zjevila v Lurdech, ve Francii, v 19. století. V roce 1858, francouzské pastýřce Bernadette Soubirous udělila 18 zjevení. Tyto zjevení byly pozorovány mnoha svědky a byly považovány za zázračné. Po těchto událostech bylo v Lurdech postaveno mariánské sanktuárium, které se stalo jedním z nejvýznamnějších poutních míst v katolické církvi.

 

Lurdská Panna Maria je uctívána jako Matka Boží a je patronkou zázraků a zdraví. Její svátek se slaví 18. února a tisíce poutníků z celého světa přicházejí do Lurd, aby ji uctili a prosili ji o modlitby.

 

Poutní místo v Lurdech se stalo centrem mariánské oddanosti a bylo navštíveno miliony poutníků z celého světa. V roce 1983 bylo Lurdské sanktuárium vyhlášeno za světové dědictví UNESCO a je považováno za jedno z nejvýznamnějších mariánských poutních míst na světě.

 

bernadetta Lurdská Panna Maria je také patronkou mnoha národů a náboženských skupin. Její zjevení v Lurdech pomohlo obnovit mariánskou oddanost a přispělo k rozvoji nového mariánského hnutí v 19. století.¨

 

Navzdory tomu, že Lurdské zjevení bylo kontroverzní a bylo zpochybňováno některými církevními autoritami, stále zůstává jedním z nejvýznamnějších mariánských symbolů v katolické církvi.

 

Lurdské sanktuárium je nadále centrem mariánského života a slouží jako místo modliteb a poutí. Lurdská Panna Maria je uctívána jako Matka Boží a pomocnice v nouzi a stále přitahuje tisíce poutníků, kteří hledají její pomoc a požehnání.

MODLITBA

Pomodleme se růženec za obrácení určitého hříšníka.

Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni. +AMEN