Modlitba úmyslu pro aktuální potřeby je forma modlitby, při které se mohou lidé modlit za konkrétní věci nebo situace, které se týkají jejich životů nebo společnosti. Může se jednat o modlitby za zdraví, práci, rodinu, mír ve světě, nebo za jiné potřeby, které se vyskytnou. Tyto modlitby mohou být individuální, nebo se mohou modlit ve skupině.

 

Modlitba za Mír

 

Otče, tvé milosrdenství je nesmírné; přived ty, kteří rozpoutají násilí a šíří zlo, k poznání pravého smyslu života, spočívajícího v lásce k tobě a k bližním. Ať porozumí, že bez ohledu na názory, národnost, rasu nebo vyznání víry, je život každého člověka tvým darem a zaslouží si úctu a ochranu. Bože, ty nás vždy vyslyšíš, když tě vzýváme; pohlédni na všechny obyvatele světa a povzbuzuj je v úsilí o mír a nevojenské řešení sporů.

 

+Amen

 

pngegg_6

 

Některé řehole a církevní společenství nabízejí možnost zaslat svůj úmysl pro modlitbu na webové stránky nebo do knihy modliteb, kde se poté modlí za něj kněží nebo duchovní. Modlitba úmyslu pro aktuální potřeby je důležitou součástí křesťanské víry, protože umožňuje lidem vyjádřit své potřeby, prosit Boha o pomoc a věřit v jeho pomoc.