Vítání Nového roku je tradiční křesťanský zvyk, který se slaví na Silvestra, tedy poslední den v roce. V tento den se lidé zaměřují na duchovní rozměr nového roku a na to, jak se mohou připravit na příchod nového roku. V kostelech se konají mše, bohoslužby a modlitby, kde se lidé připomínají zásluhy Páně, prosí o požehnání pro nový rok a děkují za předchozí rok. Někteří křesťané slaví tento den uzavíráním svátosti smíření nebo přijímáním svátosti eucharistie. Je to taky příležitost pro rodinné setkání a kolektivní modlitby a předsevzetí pro Nový rok.
silvestr_2 silvestr_3 silvestr_1

Vítání Nového roku v Kočárovně

 
Vítání Nového roku je tradice, která se slaví na počátku každého roku, aby se oslavil přechod do nového roku. Tato tradice se může lišit v závislosti na kultuře a náboženství, ale obecně se slaví s rodinou a přáteli. Naše Farnost oslavila tuto událost v kruhu přátel a věřících naší farnosti v prostorách zrekonstruované Kočárovny.

 

Mnoho lidí slaví Nový rok silvestrovskými oslavami, které zahrnují ohňostroje, zpěv a tancování. V naší farnosti slavíme Nový rok také s modlitbami a krátkou pobožností.

 

Někteří lidé si dávají předsevzetí pro nový rok, které mají vést k lepšímu životu, a další slaví s tím, že si vzpomínají na minulý rok a děkují za všechna požehnání.

 

V České republice se slaví také tzv. Novoroční procházka, kdy lidé chodí na procházky do přírody, aby zdravě začali nový rok.