Blog farnosti

Svátek Panny Marie Lurdské

Svátek Panny Marie Lurdské

Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.

Číst dál
Památka sv. Scholastiky, panny

Památka sv. Scholastiky, panny

S opatem Benediktem byli dvojčata ze vznešeného rodu v Itálii. Oba se rozhodli pro řeholní život z lásky k Bohu. Když Benedikt dobudoval klášter na Montecassinu, Scholastika zřídila s jeho pomocí na úpatí téže hory první klášter benediktinek. Tam také zemřela.

Číst dál
Farnost do kapsy

Farnost do kapsy

Aplikace pro Vaše mobilní telefony a Tablety která umožňuje zobrazovat obsahy vybraných webů farností, které chce farník sledovat. Dále zobrazuje vždy aktuální pořad bohoslužeb a jednotlivé události ve farnosti. Farník tak vidí jednotlivé mše sv. a jejich intence. Aplikace Farnost do kapsy je zdarma ke stažení pro Android i iOS.

Číst dál
Postní kapky 2023

Postní kapky 2023

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma MODLITBA.

Číst dál
Svatá Josefína Bakhita

Svatá Josefína Bakhita

Svatá Bakhita, původním jménem Josephine Bakhita, byla sudanská dívka, která byla unesena a prodána do otroctví. Po mnoha letech byla vysvobozena a přijala křest. Poté se stala misionářkou a žila v Itálii, kde pracovala jako pomocnice v kongregaci Sester svatého Kříže.

Číst dál
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

sv. Pavel Miki a druhové byl původem Japonec, stal se prvním jezuitou a přesvědčivým kazatelem. Když se zostřilo pronásledování katolíků, byl s 25 dalšími křesťany uvězněn. Mezi nimi byli i dva chlapci 11 a 13 let. Všichni byli podrobeni promyšlenému a ponižujícímu mučení, které je mělo přimět k odpadu. Nikdo nezradil. U Nagasaki byli přivázáni na kříže a probodnuti zkříženými oštěpy.

Číst dál
Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Svatá Agáta je světice a mučednice, která je uctívána v katolické církvi. Narodila se v Sicílii v 3. století a byla vychovávána v křesťanské rodině. Agáta byla velmi krásná a bohatá, a proto byla žádoucí pro mnoho mužů. Avšak ona se rozhodla pro život v celibátu a věnovala se službě Bohu.

Číst dál
Sv. Blažej, biskup a mučedník

Sv. Blažej, biskup a mučedník

Sv. Blažej (též Blažej ze Sebasty) byl biskupem města Sebastea v historické Arménii, žil v 4. století. Je ctěn jako křesťanský světec a je patrone si uzdravování a ochrany před chorobami, zejména hrdla.

Číst dál
Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

Uvedení Páně do chrámu, také známé jako Presentatio Domini nebo Candelmas, je křesťanský svátek, který připomíná uvedení Ježíše Krista do chrámu v Jeruzalémě, což se stalo 40 dní po jeho narození. Tento svátek je slaven v katolické a pravoslavné církvi 2. února.

Číst dál
Svatý Jan Bosco

Svatý Jan Bosco

Svatý Jan Bosco byl 19. stoletím italský romano-katolický kněz, pedagog a spisovatel, který založil Salesiánskou společnost. Je pamatován pro svou práci s chudými a znevýhodněnými mladými lidmi a pro své hlasité volání o právech dětí. Byl kanonizován jako svatý katolickou církví v roce 1934.

Číst dál
Světové dny mládeže v Lisabonu

Světové dny mládeže v Lisabonu

Světové dny mládeže (SDM) jsou mezinárodní setkání mladých katolíků, které pořádá Svatý stolec. Tyto setkání se konají každých 4 nebo 5 let v různých zemích po celém světě a zúčastňuje se jich více než milion mladých lidí. SDM jsou vedeny papežem a slouží k duchovnímu rozvoji mladých lidí, k formaci v katolické víře a k setkání s mladými z celého světa.

Číst dál
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Svatý Tomáš Akvinský se narodil kolem roku 1225 jako syn hraběte Landolfa. Byl vychováván v montecassinském klášteře a později dán na vysokou školu do Neapole. Vstoupil do dominikánského kláštera, a proto byl rodnými bratry vězněn, aby nečinil vznešenému rodu hanbu a aby se vzdal úmyslu žít řeholním životem.

Číst dál
Památka sv. Anděly Mericiové, panny

Památka sv. Anděly Mericiové, panny

Svatá Angela Merici nebo i Angela z Brescie, česky svatá Anděla (21. března 1474, Desenzano del Garda – 27. ledna 1540, Brescie), byla italská mystička, sestra řádu františkánek, učitelka a zakladatelka dívčích škol řádu svaté Voršily. Žila v období...

Číst dál
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Jedním z nejslavnějších triumfů božské milosti je bezpochyby obrácení sv. Pavla, které dnes církev slaví zvláštním svátkem. St. Paul byl Žid z pokolení Benjamin. Osmého dne po narození byl obřezán a jmenoval se...

Číst dál
Památka na sv. Timoteje a Tita, biskupů

Památka na sv. Timoteje a Tita, biskupů

Stali se žáky apoštolů a oblíbenými pomocníky apoštola Pavla, který je přivedl k poznání pravd evangelia a pověřil je jeho šířením. Timotej byl později od něj ustanoven biskupem v Efezu a Titus ho před svým pověřením evangelizace na Krétě také doprovázel na jeho apoštolských cestách.

Číst dál