Blog farnosti

Duchovní obnova: Křesťanský půst - čas přípravy na Velikonoce

Duchovní obnova: Křesťanský půst - čas přípravy na Velikonoce

Duchovní obnova: Křesťanský půst - čas přípravy na Velikonoce , sobota 18.3. 2023 od 9.30, mše sv. v děkanském kostele, poté následuje program v "kočárovně" na faře. Dopoledního duchovního slova se ujme P. Mgr. Jakub Karel Berka O.Praem

Číst dál
Vstaň! – Duchovní příprava na SDM

Vstaň! – Duchovní příprava na SDM

Od první postní neděle mají mladí možnost začít duchovní přípravu na Světové dny mládeže, které proběhnou v první polovině srpna tohoto roku v Lisabonu. Mottem, které bude celé setkání provázet, je biblický verš: „Maria se vydala na cestu a spěchala.“ (Lk 1, 39)

Číst dál
Popeleční středa - konec zábavy, začíná půst

Popeleční středa - konec zábavy, začíná půst

Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Datum popeleční doby je pohyblivé a odvíjí se od data Velikonoc. Výrazným symbolem Popeleční středy je tzv. "popelec" - tedy udělování kříže na čelo z popela loňských ratolestí.

Číst dál
Díl první - Význam Liturgie

Díl první - Význam Liturgie

Slovo liturgie pochází z řečtiny a znamená každou veřejnou službu pro lid či stát, v Novém zákoně bohoslužbu. Ozývá se v něm i slovo laik, které v Novém zákoně označuje každého, kdo patří k Božímu lidu, do něhož byl včleněn křtem.

Číst dál
Svátek Panny Marie Lurdské

Svátek Panny Marie Lurdské

Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.

Číst dál
Památka sv. Scholastiky, panny

Památka sv. Scholastiky, panny

S opatem Benediktem byli dvojčata ze vznešeného rodu v Itálii. Oba se rozhodli pro řeholní život z lásky k Bohu. Když Benedikt dobudoval klášter na Montecassinu, Scholastika zřídila s jeho pomocí na úpatí téže hory první klášter benediktinek. Tam také zemřela.

Číst dál
Farnost do kapsy

Farnost do kapsy

Aplikace pro Vaše mobilní telefony a Tablety která umožňuje zobrazovat obsahy vybraných webů farností, které chce farník sledovat. Dále zobrazuje vždy aktuální pořad bohoslužeb a jednotlivé události ve farnosti. Farník tak vidí jednotlivé mše sv. a jejich intence. Aplikace Farnost do kapsy je zdarma ke stažení pro Android i iOS.

Číst dál
Postní kapky 2023

Postní kapky 2023

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma MODLITBA.

Číst dál
Svatá Josefína Bakhita

Svatá Josefína Bakhita

Svatá Bakhita, původním jménem Josephine Bakhita, byla sudanská dívka, která byla unesena a prodána do otroctví. Po mnoha letech byla vysvobozena a přijala křest. Poté se stala misionářkou a žila v Itálii, kde pracovala jako pomocnice v kongregaci Sester svatého Kříže.

Číst dál
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

sv. Pavel Miki a druhové byl původem Japonec, stal se prvním jezuitou a přesvědčivým kazatelem. Když se zostřilo pronásledování katolíků, byl s 25 dalšími křesťany uvězněn. Mezi nimi byli i dva chlapci 11 a 13 let. Všichni byli podrobeni promyšlenému a ponižujícímu mučení, které je mělo přimět k odpadu. Nikdo nezradil. U Nagasaki byli přivázáni na kříže a probodnuti zkříženými oštěpy.

Číst dál
Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Svatá Agáta je světice a mučednice, která je uctívána v katolické církvi. Narodila se v Sicílii v 3. století a byla vychovávána v křesťanské rodině. Agáta byla velmi krásná a bohatá, a proto byla žádoucí pro mnoho mužů. Avšak ona se rozhodla pro život v celibátu a věnovala se službě Bohu.

Číst dál
Sv. Blažej, biskup a mučedník

Sv. Blažej, biskup a mučedník

Sv. Blažej (též Blažej ze Sebasty) byl biskupem města Sebastea v historické Arménii, žil v 4. století. Je ctěn jako křesťanský světec a je patrone si uzdravování a ochrany před chorobami, zejména hrdla.

Číst dál
Pobyty pro seniory v roce 2023

Pobyty pro seniory v roce 2023

Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého zve na Pobyty pro seniory - oblíbené duchovní obnovy pro seniory na poutních místech, které se uskuteční na Velehradě a na sv. Hostýně v několika termínech. Podrobnosti v článku.

Číst dál
Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

Uvedení Páně do chrámu, také známé jako Presentatio Domini nebo Candelmas, je křesťanský svátek, který připomíná uvedení Ježíše Krista do chrámu v Jeruzalémě, což se stalo 40 dní po jeho narození. Tento svátek je slaven v katolické a pravoslavné církvi 2. února.

Číst dál
Svatý Jan Bosco

Svatý Jan Bosco

Svatý Jan Bosco byl 19. stoletím italský romano-katolický kněz, pedagog a spisovatel, který založil Salesiánskou společnost. Je pamatován pro svou práci s chudými a znevýhodněnými mladými lidmi a pro své hlasité volání o právech dětí. Byl kanonizován jako svatý katolickou církví v roce 1934.

Číst dál