V měsíci červnu a červenci 2021 se bohoslužby konají v Mnichově Hradišti:

Neděle 8.30 a 9.30. Středa a pátek v 18.00.

Boseň celoročně 1. a 3. sobota v měsíci v 18.00.

Všeň 1. a 3. neděle v měsíci v 11.00.

Rok víry

Slavnostní vyznání víry papeže Pavla VI.

Slavnostní vyznání víry papeže Pavla VI.-image-pavek_vi.jpg

V probíhajícím Roku víry si můžeme připomenout podrobněji, co je obsahem naší víry. Výbroně nám k tomu poslouží slavnostní vyznání víry papeže Pavla VI.

VYZNÁNÍ VÍRY BOŽÍHO LIDU

Plnomocné odpustky v Roce víry

Apoštolská penitenciárie ohlásila podmínky k získání plnomocných odpustků vyhlášených papežem Benediktem XVI. u příležitosti Roku víry. Mohou je získat věřící, kteří splní obvyklé podmínky, tedy s upřímnou lítostí vyznají hříchy ve svátosti smíření, přistoupí k eucharistii a pomodlí se na úmysl Svatého otce.

Homilie Benedikta XVI. k příležitosti zahájení Roku víry

Ctihodní bratři, drazí bratři a sestry, dnes s velkou radostí, padesát let po zahájení Druhého vatikánského ekumenického koncilu, začínáme Rok víry.

Apoštolský list Benedikta XVI. Porta fidei k vyhlášení Roku víry

Apoštolský list Benedikta XVI. Porta fidei k vyhlášení Roku víry-image-rok_viry.jpg

Rok víry bude zahájen 11. října 2012 a skončí 24. listopadu 2013 na slavnost Krista Krále. V apoštolském listě Porta fidei k vyhlášení Roku víry papež Benedikt XVI. připomíná, že o nutnosti znovu objevit cestu víry mluvil už od samého začátku svého pontifikátu.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer