V měsíci červnu a červenci 2021 se bohoslužby konají v Mnichově Hradišti:

Neděle 8.30 a 9.30. Středa a pátek v 18.00.

Boseň celoročně 1. a 3. sobota v měsíci v 18.00.

Všeň 1. a 3. neděle v měsíci v 11.00.

Duchovní

Biblická hodina

3. biblická hodina se koná ve středu 2.3. v 18.00 na děkanství v Mn. Hradišti. Všichni jsou srdečné zváni.
 

Poselství papeže Františka k postní době 2015

Posilněte svá srdce (Jak 5,8)

Drazí bratři a sestry, postní doba je časem obnovy pro církev, pro její společenství i pro jednotlivé věřící. Především je to však „doba příhodná“ (2 Kor 6,2). Bůh od nás nežádá nic než to, co nám předtím dal: „My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás“ (1 Jan 4,19). On není vůči nám lhostejný. Každý z nás mu leží na srdci, zná nás jménem, stará se o nás, a když ho opustíme, hledá nás. Zajímá ho každý; jeho láska mu brání, aby byl lhostejný k tomu, co se nám přihodí.

Pastýřský list otce biskupa Jana k 1. lednu 2015

Bratři a sestry, milí diecézáni,

Apoštolát modlitby 2015

Modlitba apoštolátu se skládá z úvodní modlitby, úmyslů papeže a našich biskupů pro daný měsíc a závěrečných invokací k patronům misií.

Denní modlitba apoštolátu

List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům

Drazí bratři a sestry,

Modlitba za synodu o rodině

Ježíši, Maria a Josefe, ve vás kontemplujeme nádheru pravé lásky a na vás se s důvěrou obracíme.

Svatá Nazaretská rodino, učiň i naše rodiny místy společenství a večeřadly modlitby, autentickými školami evangelia a malými domácími církvemi.

Svatá Nazaretská rodino, kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá násilí, uzavřenost a rozdělení, kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen, brzy pozná útěchu a uzdravení.

Pastýřský list k 1. neděli postní L.P. 2014

Bratři a sestry,

Poselství papeže Františka k postní době

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby
(srov. 2 Kor 8,9)

Drazí bratři a sestry,

Apoštolát modlitby 2014

Modlitba apoštolátu se skládá z úvodní modlitby, úmyslů papeže a našich biskupů pro daný měsíc a závěrečných invokací k patronům misií.

Denní modlitba apoštolátu

Slavnostní vyznání víry papeže Pavla VI.

Slavnostní vyznání víry papeže Pavla VI.-image-pavek_vi.jpg

V probíhajícím Roku víry si můžeme připomenout podrobněji, co je obsahem naší víry. Výbroně nám k tomu poslouží slavnostní vyznání víry papeže Pavla VI.

VYZNÁNÍ VÍRY BOŽÍHO LIDU

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer