Povzbuzení k prohloubení našeho vztahu k Pánu a pokornému přijetí života