V měsíci červnu a červenci 2021 se bohoslužby konají v Mnichově Hradišti:

Neděle 8.30 a 9.30. Středa a pátek v 18.00.

Boseň celoročně 1. a 3. sobota v měsíci v 18.00.

Všeň 1. a 3. neděle v měsíci v 11.00.

Filiální kostel v Klášteře Hradišti nad Jizerou

Verze pro tiskPDF verze

Kostel Narození Panny Marie je jednolodní stavba s věží v západním průčelí. V severní stěně lodi je zazděn raně gotický portál se zdobeným tympanonem v “cisterciáckém“ stylu. V kostele jsou údajně dochovány dva ryté gotické náhrobky zdejších opatů Pavla a Mikuláše.

V jižní stěně zazděno také několik zajímavých náhrobníků. Kolem kostela ohrazení bývalého hřbitova.

Odborníci se neshodují na nejstarší historii kostela - podle jedněch jde v základě o raně gotickou stavbu původního laického chrámu na předpolí kláštera, podle jiných byl založen až kolem roku 1560 a portál zde byl použit druhotně. Každopádně přinejmenším byl v té době goticko renesančně přestavěn. V 19. stol. doplněn novogotickou věží, která nahradila starší samostatně stojící zděnou zvonici.

Pod kostelem kamenná socha sv. Jana Nepomuckého na hranolovém podstavci - hodnotná barokní práce z doby kolem roku 1730.

 

V současné době probíhá rekonstrukce střechy a krovu, tohoto historicky velmi cenného kostela, za finanční podpory ministerstva kultury a zdejšího obecního úřadu. V současné době můžete vidět jen část nově vystaveného krovu s provizorním zastřešením, vzhledem k tomu, že se v roce 2010 nepodařilo  získat více finančních prostředků. Vlastník (Římskokatolická farnost - děkanství Mnichovo Hradiště) nemá finanční zdroje na opravu tohoto chrámu a tudíž je závislá na finanční podpoře státu, obcí a dárců. Všem, kteří mají vztah ke kulturnímu dědictví našeho národa, duchovním a morálním hodnotám a jsou ochotni přispět jakoukoli finanční částkou, předem upřímně děkujeme.

Přispět je možné na č.ú. 1002694055/2700.
Nebuďme neteční k našemu národnímu kulturnímu dědictví.
Bližší informace podá P. Pavel Mach, farář v Mnichově Hradišti

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer