Apoštolát modlitby 2014

Verze pro tiskPDF verze

Modlitba apoštolátu se skládá z úvodní modlitby, úmyslů papeže a našich biskupů pro daný měsíc a závěrečných invokací k patronům misií.

Denní modlitba apoštolátu

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce na rok 2014

Leden

Všeobecný: Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který respektuje důstojnost každého člověka.
Evangelizační: Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil Kristus.
Národní: Aby Pán svou mocí přivedl k naplnění každé dobré rozhodnutí a dílo víry.

Únor

Všeobecný: Aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost starších lidí.
Evangelizační: Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle evangelizace.
Národní: Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí, kteří nepoznali jeho lásku, k přijetí radostného poselství Kristova evangelia.

Březen

Všeobecný: Aby ve všech kulturách byla respektována práva žen a jejich důstojnost.
Evangelizační: Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní život hlásání evangelia.
Národní: Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit a vyrůstat v láskyplných rodinách.

Duben

Všeobecný: Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství.
Evangelizační: Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci.
Národní: Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení křesťanů, zrozenému o Velké noci.

Květen

Všeobecný: Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím pravdě a míru.
Evangelizační: Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve k ohlašování Krista všem lidem.
Národní: Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti.

Červen

Všeobecný: Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci, kterou potřebují k důstojnému životu.
Evangelizační: Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křesťanské kořeny.
Národní: Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu i práci.

Červenec

Všeobecný: Aby sportovní události vždy přispívaly k rozvoji bratrství mezi národy a k růstu lidskosti.
Evangelizační: Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří hlásají evangelium v nejchudších zemích.
Národní: Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsou v rozepři, se obrátili k lásce.

Srpen

Všeobecný: Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochranu a získali příslušná práva.
Evangelizační: Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na svém kontinentu.
Národní: Za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, který je cestou, pravdou a životem.

Září

Všeobecný: Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomocí, kterou potřebují k důstojnému životu.
Evangelizační: Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a trpícím.
Národní: Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty, jejich rodiče a učitele.

Říjen

Všeobecný: Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval pokoj a mír.
Evangelizační: Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě.
Národní: Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a k pohotové službě bližním.

Listopad

Všeobecný: Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.
Evangelizační: Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy, řeholníky a řeholnice.
Národní: Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem svého života směřujeme vědomě.

Prosinec

Všeobecný: Aby narození Vykupitele přineslo pokoj a naději všem lidem dobré vůle.
Evangelizační: Za rodiče, aby byli autentickými evangelizátory, kteří svým dětem předávají drahocenný dar víry.
Národní: Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás.
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás.

(převzato ze stránek České provincie Tovaryšstva Ježíšova)

PřílohaVelikost
AM_2014.pdf198.41 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer