Archiv článků: Vše

Týden modliteb za duchovní povolání

"Povolání, dar Boží lásky". Tímto výrokem uvozuje papež Benedikt XVI. své poselství ke 49. Světovému dni modliteb za duchovní povolání, který připadá na čtvrtou neděli velikonoční, 29. dubna 2012 - neděli Dobrého Pastýře.

Promítání Lurdy

Promítání Lurdy-image-lurdy.jpg

Drazí přátelé, srdečně zveme na promítání dvoudílného románového zpracování o zjevení Panny Marie v Lurdech.

Promítání prvního dílu se koná v úterý 17. dubna v 17.00 na faře v Mnichově Hradišti.

Druhý díl se promítá o týden později 24. dubna v 17.00. Všichni jsou srdečně zváni.

Poselství papeže Benedikta XVI. k 27. světovému dni mládeže

Drazí mladí, jsem rád, že u příležitosti 27. Světového dne mládeže se mohu na vás znovu obrátit. V mém srdci zůstává živá vzpomínka na naše setkání v Madridu vloni v srpnu.

Velkopáteční odpoledne

Zveme vás na společnou pobožnost křížové cesty v 15:00 v děkanském kostele v Mnichově Hradišti, kterou zahájíme  farní Velkopáteční odpoledne.

Udílení svátosti biřmování v roce 2013

Udílení svátosti biřmování v roce 2013-image-birmovani.jpg

Zájemci o udělení svátosti biřmování se mohou hlásit u otce Pavla. Příprava po vzájemné dohodě bude upřesněna po Velikonocích. Vlastní udílení svátosti biřmování se plánuje na jaro 2013.

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012-image-benedikt-xvi.png

Bratři a sestry, postní období nám znovu poskytuje možnost, abychom uvažovali o jádru křesťanského života – o lásce. Je to doba vhodná k tomu, abychom za pomoci Božího Slova a svátostí obnovili svoji osobní i společnou cestu víry. Její prožívání je poznamenáno modlitbou i sdílením, mlčením i postem, v očekávání velikonoční radosti.

Pořad bohoslužeb - Velikonoce 2012

Kubík 3/2012

Obsah: velikonoční liturgie, žehnání pokrmů, přehled aktivit na duben 2012, krátké (ale důležité) informace z farnosti, přehled sbírek, modlitba.

Nový web

Představuji vám novou webovou prezentaci farnosti Mnichovo Hradiště a vlastně celého našeho farního obvodu. Stránky jsou založeny na redakčním systému drupal a hosting máme nově u společnosti wedos.cz.

V současné chvíli je připravena základní struktura webu, vyzkoušeny všechny funkce a postupně bude přidáván již jen obsah. 

V první fázi to budou články s aktualitami a statické stránky. Později fotogalerie. Fotogalerie bych rád doplnil i zpětně, též všechny Kubíky.

Kubík 2/2012

Obsah: příkaz půstu a abstinence, slavnost sv. Josefa, přehled aktivit na březen 2012, prosba otce Pavla, přehled sbírek, Noc kostelů, křížová cesta.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer