Archiv článků: Vše

Změna pravidelného pořadu bohoslužeb po dobu rekontrukce děkanského kostela

Od 1. května po dobu rekonstrukce interiéru děkanského kostela sv. Jakuba v Mn. Hradišti dochází k úpravě pravidelného pořadu bohoslužeb v našem farním obvodu.

Oprava interiéru děkanského kostela sv. Jakuba

Oprava interiéru děkanského kostela sv. Jakuba-image-mh.jpg

Dne 23. dubna proběhlo v Mn. Hradišti zasedání městského zastupitelstva, kde bylo mimo jiné rozhodnuto o přidělení finanční dotace na opravu interiéru děkanského kostela sv. Jakuba v rámci programu regenerace městských památkových zón. Tento program je složen z finančního podílu vlastníka (farnost), města a ministerstva kultury.

Májové pobožnosti v měsíci květnu

Májové pobožnosti v měsíci květnu-image-panna_maria_lurdska.jpg

Srdečně zveme na první májovou pobožnost, která se uskuteční již v pondělí 30. dubna v 18:00 na faře.

V případě hezkého počasí bychom byli pod širým nebem na farním dvoře, jinak v kapli. Zároveň bychom slavili bohoslužbu ke cti Panny Marie.

Májové pobožnosti budou po celý měsíc květen po každé večerní mši sv.

Týden modliteb za duchovní povolání

"Povolání, dar Boží lásky". Tímto výrokem uvozuje papež Benedikt XVI. své poselství ke 49. Světovému dni modliteb za duchovní povolání, který připadá na čtvrtou neděli velikonoční, 29. dubna 2012 - neděli Dobrého Pastýře.

Promítání Lurdy

Promítání Lurdy-image-lurdy.jpg

Drazí přátelé, srdečně zveme na promítání dvoudílného románového zpracování o zjevení Panny Marie v Lurdech.

Promítání prvního dílu se koná v úterý 17. dubna v 17.00 na faře v Mnichově Hradišti.

Druhý díl se promítá o týden později 24. dubna v 17.00. Všichni jsou srdečně zváni.

Poselství papeže Benedikta XVI. k 27. světovému dni mládeže

Drazí mladí, jsem rád, že u příležitosti 27. Světového dne mládeže se mohu na vás znovu obrátit. V mém srdci zůstává živá vzpomínka na naše setkání v Madridu vloni v srpnu.

Velkopáteční odpoledne

Zveme vás na společnou pobožnost křížové cesty v 15:00 v děkanském kostele v Mnichově Hradišti, kterou zahájíme  farní Velkopáteční odpoledne.

Udílení svátosti biřmování v roce 2013

Udílení svátosti biřmování v roce 2013-image-birmovani.jpg

Zájemci o udělení svátosti biřmování se mohou hlásit u otce Pavla. Příprava po vzájemné dohodě bude upřesněna po Velikonocích. Vlastní udílení svátosti biřmování se plánuje na jaro 2013.

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012-image-benedikt-xvi.png

Bratři a sestry, postní období nám znovu poskytuje možnost, abychom uvažovali o jádru křesťanského života – o lásce. Je to doba vhodná k tomu, abychom za pomoci Božího Slova a svátostí obnovili svoji osobní i společnou cestu víry. Její prožívání je poznamenáno modlitbou i sdílením, mlčením i postem, v očekávání velikonoční radosti.

Pořad bohoslužeb - Velikonoce 2012

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer